Ley de cookies Aquest lloc web utilitza galetes i tecnologies semblants. Si continua navegant pel lloc web, voldrà dir que n’accepta l’ús. Veure més

Espai Transparència

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern pretén introduir un canvi en la cultura per tal que la ciutadania pugui tenir un coneixement i una informació àmplia de l’organització interna de l’Administració i d’aquelles altres entitats com ara la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRi), que reben diners d’origen públic, a fi i efecte que es doni publicitat relativa als elements més importants de la gestió i presa de decisions, així com la destinació d’aquests diners públics.

En conseqüència, en compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’FCRi, en la seva pàgina web, ha creat l’apartat de transparència que s’estructura en quatre grans àrees:

1. Estructura organitzativa

2. Economia i finances

3. Contractes i convenis

4. Subvencions rebudes


1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

1.1. LA FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) és una entitat sense ànim de lucre que va ser fundada a l’any 1986 amb l’objectiu genèric de promoure la convergència d’iniciatives, de persones i entitats interessades a donar suport a la recerca.

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya, sens perjudici de la seva expressa i decidida voluntat d’establir relacions de col·laboració amb empreses i altres entitats, com per exemple, universitats, instituts i centres de recerca arreu del món.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o els seus estatuts. Està inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 281; inscrita al Registre de grups d’interès de Catalunya amb el número d’identificador 1699; ; i acollida a la llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i els incentius fiscals al mecenatge.

La Fundació està subjecta a la llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la resta de normativa que li sigui d’aplicació.

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (l’FCRi), divulga la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura científica i les vocacions cientificotècniques entre els joves. Compta amb un patronat mixt públic i privat integrat per la Generalitat de Catalunya, Fundació Bancària “la Caixa”, Gas Natural Fenosa, Endesa, IberCaja, BBVA, Esteve i Telefónica I+D.

1.2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES - EIXOS

La Fundació facilita la comunicació entre la societat, el sistema català de recerca i innovació i el teixit productiu per incrementar l'interès ciutadà per la ciència i la tecnologia. Actua com una entitat experta per a cobrir la bretxa comunicativa existent entre els agents generadors de coneixement i la societat, centrant-se particularment en els joves.

L’FCRi té quatre eixos d’activitat: Ciència i Aula, Ciència i Societat, Ciència i Empresa i l’Observatori. La seva visió és esdevenir l’agent de referència en el foment i la divulgació de la ciència, la recerca i la innovació entre la societat, el jovent, i el teixit productiu a Catalunya.

Mitjançant l’eix Ciència i Aula, l’FCRi treballa amb les administracions i diverses institucions per sistematitzar la presència de la ciència a l’escola i augmentar les vocacions en l’àmbit STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), donant suport i actualització als docents per a la introducció del mètode científic a les escoles.

L’eix Ciència i Societat genera i transmet, en col·laboració amb d’altres agents públics i privats, idees, missatges, iniciatives i propostes d’alt impacte per a incrementar l’interès per la ciència, la recerca i la innovació com a factors clau per al desenvolupament, el progrés i el benestar social a Catalunya, tot incidint entre els joves i les empreses.

Mitjançant l’eix Ciència i Empresa, l’FCRi potencia la col·laboració publicoprivada en l’àmbit de recerca, creant espais de comunicació entre científics i empreses i sensibilitzant la indústria sobre la cooperació en R+I amb centres i universitats.

L’Observatori d’Anàlisi i Prospectiva de l’FCRi monitoritza i estudia la realitat actual i les tendències de futur en recerca, educació i emprenedoria en l’àmbit científic. Contribueix al coneixement de l’estat de la recerca i la innovació i a la difusió dels seus resultats entre la societat.

1.3. PROGRAMA D’ACTIVITATS

Per consultar el programa d’activitats actual de l’FCRI podeu visitar la nostra agenda, on figuren tots el actes i iniciatives en curs. Per accedir-hi a les activitats d’anys anteriors, posem al vostre abast les nostres memòries d’activitats, disponibles al nostre web.

1.4. ÒRGANS DE GOVERN

La Fundació està constituïda pels següents òrgans de govern, administració i assessorament:

• El Patronat

• El president o presidenta del Patronat

• La Comissió Permanent

• El director o directora

1.4.1. Composició del Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs gratuïtament.

BREU DESCRIPCIÓ MEMBRES PATRONAT

Nascuda a Igualada el 17 de juliol de 1968.

És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona amb formació especialitzada en Comerç Internacional (CCI) i postgrau en Gestió del Talent a les Organitzacions (IL3/UB).

Ha desenvolupat la seva trajectòria professional com a directora d’exportació als mercats de l’Orient Mitjà i Europa de l’Est a empreses del sector paperer. Ha estat directora comercial del sector paperer, gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia; directora executiva del Centre de Simulació i Innovació en la Seguretat del Pacient 4D Health; 2a tinent d’alcalde i regidora de Dinamització Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament d’Igualada; coordinadora del projecte internacional “3D Cities” del programa URBACT; 1a tinent d’alcalde i regidora de Dinamització Econòmica, Coneixement i Internacional de l’Ajuntament d’Igualada; coordinadora del projecte “Retailink” del programa URBACT; i directora general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Des de juny de 2018 és consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Director del Laboratori de Telefónica I+D.

És llicenciat en Ciències Polítiques, Relacions Internacionals i Sociologia i té un Màster en Comunicació de la Universitat de Columbia, Nova York, a banda d’una variada formació executiva a escoles de negoci com ara IESE, ESADE o IMD.

A més de ser director del Laboratori de Telefónica I+D, també és responsable de l’àrea de Discovery a nivell global dins de Telefónica Innovació, compaginant la representació institucional de Telefònica Innovació a Catalunya amb el lideratge de la identificació, disseny i creació de les noves àrees de futur per a la companyia en un horitzó de 3-5 anys. En el passat ha estat responsable d'Innovació de l’àrea de productes emergents on va dissenyar, implementar i liderar el Model d'Innovació de Telefónica Digital, transformant la cartera de gestió de la innovació en una "plataforma intrapreneurship" per a tots els treballadors de Telefónica, l'aplicació de Design Thinking, Lean Startup o de les pràctiques d'innovació oberta a través d'una varietat de projectes en àrees com ara M2M, Big Data, Privacitat o eHealth que després han donat lloc a noves àrees de negoci globals de Telefònica que estan generant noves fonts d’ingressos per a l’empresa en el camí cap a la transformació digital del negoci.

Durant el 2009 i 2010, va dirigir el User Driven Innovation Group Service al centre de Barcelona de Telefónica R+D. Aquest grup era un spin-off del Product and Innovation Strategy Group de Telefónica R+D que havia liderat fins al 2009 i va significar la incorporació de talent de design thinking a la manera de treballar la innovació a Telefónica, amb persones vingudes d’empreses com ara IDEO o Frog Design, començant a crear una organització molt més multidisciplinària.

Abans d'això, va liderar el disseny i la implementació de la transformació organitzativa del centre de Barcelona de Telefónica R+D (gairebé 250 persones) d’una organització jeràrquica i rígida en una organització flexible. Aquest model d'organització es va desplegar després en tota l’organització Telefónica R+D i va significar una fita clau en la transformació cultural de Telefónica I+D.

Abans d'incorporar-se Telefónica i després de diversos càrrecs de responsabilitats a start-ups d’Internet, es va incorporar al departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i va dissenyar la seva estratègia web 2.0.

Nascut a Lleida l’any 1958.

És doctor per la Universitat de Barcelona (1986) i catedràtic de Mecànica de Fluids de la Universitat Rovira i Virgili.

Fins ara, dirigia la Càtedra URV "Universitat i Regió del Coneixement", creada per la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona per fomentar el desenvolupament del sud de Catalunya com a regió del coneixement. Així mateix era vicepresident 1r de la Xarxa Vives d'Universitats i vicepresident adjunt de la Xarxa Vives, a més d’ostentar la presidència de la Fundació Estela per a la Discapacitat.

Ha treballat com a investigador a l'Institut de Mecànica de Fluids de Tolosa, al Centre per a la Investigació de la Turbulència de NASA a Ames i al Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat de Stanford. La seva investigació s’ha centrat en la física, la modelització matemàtica i el control de la transferència de calor, la matèria i la quantitat de moviment en equipaments i fluxos industrials i també en el medi ambient. A més de ser actiu en la recerca bàsica del seu àmbit (és autor de més de 100 articles i comunicacions científiques i ha dirigit 12 tesis doctorals), té una experiència de més de 30 anys en recerca aplicada i projectes amb la indústria.

També ha participat activament en l’establiment de programes de formació sobre temes científics, adreçats al públic en general i particularment als nens i als joves. Ha estat implicat en les relacions entre universitat i societat i entre indústria i societat, com a coordinador del Panell Públic Assessor de Dow a Tarragona.

Va ser rector de la Universitat Rovira i Virgili entre 2006 i 2014, període en el qual va liderar el Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud. Ha estat vocal de la Comissió Permanent i vicepresident primer de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), president de l'Associació Catalana de Universitats Públiques (ACUP) i president de la Comissió de Relacions Internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Entre 2014 i 2016 ha estat director acadèmic de la Global University Network for Innovation (GUNi), una xarxa creada per acord entre la UNESCO, la Universitat de les Nacions Unides i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques per enfortir el paper de l'educació superior a la societat.

Des de juliol de 2018, és secretari d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Conseller delegat de CatalunyaCaixa, Grup BBVA.

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i màster en Economia i Direcció d'empreses (MBA) per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE).

Ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional al BBVA, on es va incorporar el 1987 com a responsable de mercats al Japó. Tres anys més tard va tornar a Barcelona per ocupar-se de la gestió de grans empreses a Catalunya, on va passar a dirigir l'oficina de Banca Corporativa del BBVA a Portugal. El 1997 va ser nomenat adjunt del director de Banca Corporativa Global i, cinc anys després, director d'aquest segment de negoci al BBVA Espanya i Portugal. Va passar del negoci majorista al negoci minorista el 2005, quan el van nomenar director general de Productivitat Comercial i Esquemes de Gestió de Banca Minorista a Espanya, càrrec que va ostentar fins que el 2008 va ser nomenat director territorial del BBVA a Catalunya. De març de 2012 a maig de 2013 va pilotar la integració d'Unnim al BBVA.

Va ser nomenat conseller delegat de CatalunyaCaixa el 24 d'abril de 2015.

Director general de la Fundació Bancària “la Caixa” i director general de Comunicació de CriteriaCaixa.

Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat de Navarra i graduat en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE, ha desenvolupat la seva intensa trajectòria professional sempre vinculat al Grup “la Caixa”. Abans d'incorporar-se a aquesta entitat, va ser director general de Comunicació i Gabinet de Presidència a RepsolYPF, president de Petrocat, conseller de Petronor, director de Relacions Externes de Gas Natural, així com membre del Comitè de Direcció, tant de Repsol com de Gas Natural.

A més, és vicepresident de l'Associació Espanyola de Directius de Comunicació (DIRCOM), membre de la Junta Directiva de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (SEBAP) i president del fòrum de debat Barcelona Tribuna.

Doctor en Farmàcia, ha portat a terme una extensa activitat empresarial a la companyia farmacèutica Esteve, que va presidir de 2005 a 2012 de la qual és director actualment. Així mateix és president del Consell d’Administració d’Esteve Teijin Healthcare.

Presideix també l'associació empresarial Farmaindustria. Fins al mes de juny de 2015 ha estat president de la Fundació Princesa de Girona. Ha estat president de la Fundació Catalana per a la Recerca de juny de 2012 a abril de 2019.

En l’àmbit de l’acadèmia, el Dr. Esteve és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya.

Director corporatiu de Recerca i Estratègia de la Fundació Bancària “la Caixa”.

És doctor en Economia per la Universitat Ramon Llull i llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. També es diplomat en Direcció d’Empresas per EADA-Business School.

Va començar la seva carrera en una enginyeria mediambiental, encara que de ben d’hora es va incorporar a Intermón OXFAM on va ocupar diverses posicions directives, primer coordinant els programes a l’Amèrica Llatina i posteriorment com a adjunt al director general. Més tard, es va incorporar a Caixa Catalunya per a dirigir la Fundació Un Sol Món on va impulsar programes de microfinances, inserció laboral i habitatge social.

El 2010 es va incorporar a la Fundació “la Caixa”, compatibilitzant funcions de suport al desenvolupament estratègic amb la posició de gerent de la Fundació ISGlobal.

El 2012 va ser nomenat director de Persones i el 2014 es va incorporar al Comitè Executiu de la Fundació Bancària “la Caixa”. Actualment és director Corporatiu de Recerca i Estratègia.

Directora general d’ENDESA Catalunya.

És llicenciada i Màster en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE.

Dins d'ENDESA, ha ocupat diferents càrrecs a Catalunya, dins de les àrees financera, planificació estratègica, i comercial

Director territorial d’Arc Mediterrani, Ibercaja Banco, S.A.

L’any 1993 s'incorpora a Ibercaja, desenvolupant la seva carrera professional sempre amb tasques a la xarxa d'oficines. L'any 2006 és nomenat director territorial de Cataluña i a partir de l'any 2012 i fins avui és el director territorial de l'Arc Mediterrani, amb àmbit d'actuació a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Albacete, Almeria i Balears.

Nascut a Barcelona l’any 1954. Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (UB) i doctora en Farmàcia també per la UB.

Actual President i Conseller Delegat de Naturgy des febrer 2018.

Va néixer el 1963, natural de Palma de Mallorca, està casat i té 5 fills. Enginyer Industrial, especialitat mecànica, per la Universitat Politècnica de Barcelona, i MBA per l'IESE.

Prèviament va ser vicepresident i conseller delegat d'Abertis Infraestructuras on es va incorporar el 2009. Des 2015, i fins a la seva incorporació a Naturgy, va ser també president de Cellnex Telecom, on va liderar la seva sortida a borsa el 2015.

Anteriorment a la seva etapa a Abertis, va ser director general del grup d'empreses industrial Criteria CaixaCorp, des de la posició va dur a terme la seva sortida a borsa a l'octubre de 2007.

Va començar la seva carrera professional en el sector de l'automòbil vinculat primer per al Grup Volkswagen i després per Johnson Controls. Posteriorment va ser director general del Grup del ciment Uniland.

A més, ha estat membre de diferents Consell d'Administració a diversos països: Sanef, Eutelsat i Boursorama a França; Hispasat, Agbar i Adeslas a Espanya; Arteris al Brasil, VíasChile a Xile; SC Enfida a Tunísia; Southern Cement a UK; Cem. Avellaneda a Argentina.

Nascut a Igualada el 1960.

És doctor en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1986) i catedràtic d’IES (1983-1986) en excedència. Al 1988 s’incorpora com a professor titular de filologia llatina a la Universitat de Barcelona (Divisió VII) i, més endavant, passa a la UAB, d’on és catedràtic de filologia llatina des de 2002.

Com a investigador responsable ha participat en més d’una trentena de projectes nacionals i internacionals i és autor d’una bibliografia de gairebé 300 referències sobre codicologia llatina i manuscrits de còmput eclesiàstic, sobre literatura llatina (sobretot poesia), sobre epigrafia llatina (en vers i inscripcions sobre mosaic), sobre gastronomia romana, sobre història de les idees, i sobre història i antropologia del vi a l’antiguitat. Ha dirigit treballs de recerca en tots aquests àmbits i ha superat cinc avaluacions de sexenni de recerca (des de 1986 fins a 2015, vigent la darrera fins al 2021). Ha rebut la primera “Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària” de la Generalitat l’any 2000 i el 2018 la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic també de la Generalitat.

Ha estat vicedegà i degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i, en aquesta mateixa universitat, vicerector de Doctorat i Formació Continua, vicerector d’Investigació, vicerector de Política Econòmica i Planificació i rector en funcions. També ha estat vicepresident del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC, ara dins el CSUC) i membre del plenari de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Ha estat secretari de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) i com a membre de la seva Junta Directiva, membre del Patronat i de la Comissió Delegada de la Institució CERCA. Ha format part del grup de treball de la “Plataforma Coneixement Territori Innovació” (CTI) i de la redacció de l’“Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020” i ha estat vocal de la Comissió d’Apel·lacions de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Ha dirigit l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica des d’octubre de 2013 fins juliol de 2018.

Des de juliol de 2018, és director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

És llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (UB), doctor en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i actualment és professor emèrit del Departament de Ciències de la Computació de la UAB.

El 1984 va fundar el Grup de Visió per Computador que el 1995 es va convertir en el Centre de Visió per Computador (CVC) del qual va estar director fins al 2009. Va ser fundador de la revista internacional Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis (ELCVIA) de la qual va ser Editor in Chief fins al 2009.

Va rebre la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic de la Generalitat de Catalunya el 1997.

Ha estat fundador de l'Associació Espanyola de Reconeixement de Formes i Anàlisis d’Imatges (AERFAI), integrada en la International Association for Pattern Recognition (IAPR), de la qual és fellowship.

Ha treballat com a avaluador repetides vegades per a l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), per a l'Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva (ANEP), la Societat per a la Promoció i Reconeixement Industrial (SPRI), el Programa Marc de la Unió Europea i per a la Swiss National Science Foundation. Ha estat soci de diferents projectes europeus com ara Tele-Activities, TeleRegions SUN 2, EXPANSIV IST, EUSTIST IST i TeleRegions SUN 1 i VIDI-Video, i ha estat Project Leader del projecte europeu HERMES.

En l’actualitat està implicat en l’impuls de l’emprenedoria a les universitats catalanes, tot donant xerrades, cursos i fent tutories per a estudiants i professors. Darrerament ha estat coordinador del MOOC “Com crear la teva empresa” finançat per l’AGAUR i l’Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i també està posant en marxa com a cofundador, una spin-off del CVC.

És enginyera agrònoma per la Universitat de Lleida, doctora europea per l’Institut National Polytechnique de Lorraine-France i MBA en International Agrifood Economics and Management per l’IGIA - Grup ESSEC (París).

És professora associada de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), al Departament d’Organització d’Empreses, i en el grau d’Estadística de la Universitat de Barcelona (UB). Dirigeix, a la UPC, el MBA en Gestió d’Empreses Alimentàries (16 edicions) i el postgrau en Gestió d’Empreses Majoristes d’Alimentació de Mercabarna (7 edicions). És secretària de l’Associació per al Desenvolupament Agroalimentari (AFDA), secretària del Consell de Gestió de la RED de Campus d’excel·lència Internacional amb activitat agroalimentària, secretària de la Càtedra UNESCO "Science and Innovation for Sustainable Development: Global Food Production and Safety".

Des de 2002, dirigeix la Fundación Triptolemos per al desenvolupament del sistema agroalimentari.

Directora d'Innovació de l’Agència per la Competitivitat Empresarial (ACCIÓ).

Llicenciada en Bioquímica i Máster en Administració i Direcció d’Empreses. La seva carrera professional ha estat estretament relacionada amb la gestió de la recerca i la innovació ocupant diferents responsabilitats en organitzacions de base científica-tecnològica, especialment en l’àmbit de ciències de la vida. En una primera etapa, en l’àmbit de la comunicació, els projectes i el màrqueting en diferents empreses com IUCT, Vita Invest i la TSF i en una segona etapa, involucrada en la gestió de projectes científics i infraestructures com a Scientific Officer en el Centre de Regulació Genòmica (CRG). Fruit d’aquesta relació, des de 2009 forma part del consell d’administració de l’empresa Quantitative Medicine Genomic Laboratories, SL.

Del 2008 al 2016 ha estat gerent del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) i secretaria de la Junta Directiva de l’Associació d’Empreses Innovadores en Nutrició i Salut (2014-2018). Des d’octubre de 2016, moment en que el CTNS es fusiona a Eurecat, el centre tecnològic de Catalunya, ha estat la Gerent a la província de Tarragona comptabilitzant funcions com a Cap de la Unitat de Desenvolupament Corporatiu fins a la seva incorporació en 2019 com a directora d’Innovació d’ACCIÓ.

Entre la seva formació destaquen el Màster en Economia Europea per l'Institut Superior d'Estudis Europeus de la Universitat Lliure de Brussel·les (1995); un mestratge en Gestió i Administració Pública per la Universitat Pompeu Fabra (1994); la llicenciatura en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1993); i el Programa Executiu en Finances per ESADE Business School (2015).

Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Va cursar estudis d’Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat d’Explotacions Agropecuàries i estudis d’enginyer agrònom en l’especialitat de Fitotècnia a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Així mateix ha estat col·laborador tècnic en treballs de recerca al Departament de Ciència del Sòl i Climatologia de l’ETSEALL i, des del 1981 fins al 1998, ha fet cursos sobre ordenació del territori, cooperativisme agrari, fructicultura, economia, comptabilitat, desenvolupament i jornades tècniques amb la publicació de treballs de recerca.

Ha treballat en diferents empreses internacionals del sector agrícola (1986-2000) i ha constituït una empresa dedicada a la producció i comercialització de fruita dolça (1996-2017).

Ha estat membre del Consell d’Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (2000-2003).

Del 2003 al 2012, ha estat diputat per la circumscripció de Lleida al Parlament de Catalunya, portaveu del GP ERC a la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. També ha estat ponent de diverses lleis, entre les quals destaquen les lleis de l’audiovisual de Catalunya i la llei de l’IRTA, i vicepresident de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Parlament del 2006 al 2010.

Ha estat adjunt del Vicerector d’Ordenació Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya i secretari de la Fundació President Josep Irla. Ha estat membre, entre d’altres, de la Comissió Docent de l’ETSEALL, de la Comissió d’Avaluació i Selecció de Professors i Investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Comissió del Consell Social de la Universitat de Lleida, del Consell Interuniversitari de Catalunya així com del Consell de Govern de la Universitat de Lleida.

Director general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciat en Química i Farmàcia i doctor en bioquímica i biologia molecular per la Universitat de Barcelona (UB), formació científica que ha complementat amb un Postgrau en Direcció Financera a la Universitat Pompeu Fabra, i en gestió de la recerca amb el Màster de Gestió i Lideratge en Recerca organitzat conjuntament per la UPF, UB i UAB.

Després de la seva estada postdoctoral a Mount Sinai School of Medicine i a la Rockefeller University, es va incorporar a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), primer com a investigador i posteriorment assumint la gestió de projectes nacionals i internacionals. Des de 2008 ha ocupat diferents càrrecs relacionats amb la gestió de la ciència, primer com a gerent del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas (CIBERDEM) del Instituto de Salud Carlos III i després com a Coordinador Científic de l’IDIBAPS i com a director de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). Des de desembre de 2015 va ocupar la Direcció General de Biocat.

1.4.2. Composició de la Comissió Permanent

La Comissió Permanent té per objecte fer el seguiment de l’activitat ordinària de la Fundació i de l’execució dels acords adoptats pel Patronat, i la seva composició és la següent:

• Presidenta

• Vicepresident primer

• Vicepresident segon

• Secretari

• 5 vocals

1.4.3. Direcció Jordi Portabella

Correspon al/a la director/a:

a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de la Fundació.

b) Proposar al Patronat la programació d’activitats, el seu cost i les fonts de finançament previstes.

c) Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.

d) Coordinar les actuacions encaminades a l’obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.

e) Informar i retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes que porta a terme la Fundació.

f) Dirigir el procés selectiu i la contractació del personal.

g) Proposar els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.

h) Proposar al Patronat les normes de funcionament intern.

i) Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat o per la Comissió Permanent, en els termes previstos en aquests Estatuts.

Jordi Portabella és llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB). Ha desenvolupat una perllongada trajectòria política tant en l’àmbit català com local, essent diputat al Parlament de Catalunya de 1992 a 1999, i regidor a l’Ajuntament de Barcelona de 1999 a 2015, entre altres càrrecs. Ha estat també responsable de Sostenibilitat del Centre UNESCO de Barcelona i ha exercit com a director d’Àrea de Recerca i Coneixement i director d’Àrea de Divulgació Científica i CosmoCaixa de la Fundació Bancària “la Caixa” de 2015 a 2019.

Ha format part de diversos patronats de recerca, entre ells, Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), Institut de Salut Global (ISGlobal); Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa), Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), Centre de Regulació Genòmica (CRG) i Empresa i Clima.

1.4.4. Dades de contacte i altra informació legalment establerta

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Passeig de Lluís Companys, 23
08010 Barcelona

Telèfon: 93 268 77 20

info@fundaciorecerca.cat
http://www.fundaciorecerca.cat

 

1.5. ORGANIGRAMA

 

1.6. RETRIBUCIONS

> Descarregar document 2017

> Descarregar document 2016

 

1.7. CONVENI COL·LECTIU I ALTRA NORMATIVA APLICABLE

Conveni col·lectiu d’àmbit estatal pels centres d’educació universitària i investigació.

> Descarregar document

 

1.8 ESTATUTS

> Descarregar document

 

1.9 CODI ÈTIC

> Descarregar document

 

2. ECONOMIA I FINANCES

2.1 PRESSUPOST

> Descarregar document 2019

> Descarregar document 2018

> Descarregar document 2017

> Descarregar document 2016

 

2.2 ESTATS FINANCERS

> Descarregar document 2018

> Descarregar document 2017

> Descarregar document 2016

 

2.3. COL·LECTIU DE BENEFICIARIS ATESOS

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

1) Agents que realitzen activitats relacionades amb la divulgació i comunicació de la recerca i la innovació.

2) La comunitat investigadora.

3) Altres entitats o institucions públiques o privades que realitzin tasques de recerca o innovació o estiguin vinculades a la recerca o innovació.

> Descarregar document 2018

> Descarregar document 2017

> Descarregar document 2016

 

3. CONTRACTES I CONVENIS

3.1 CONTRACTES

> Descarregar document

 

3.2 CONVENIS

> Descarregar document 2018

> Descarregar document 2017

> Descarregar document 2016

 

4. SUBVENCIONS REBUDES

> Descarregar document 2018

> Descarregar document 2017

> Descarregar document 2016

 

Contacte Transparència

Pilar Montero

Cap d'Administració