Perfil del contractant

L’FCRI, d’acord amb la normativa que li és aplicable, informa, a través d’aquest web, sobre les instruccions de contractació que regulen els procediments de contractació.

ANUNCIS LICITACIONS

En aquest moment no hi ha cap anunci de licitació.
Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i Custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 06 d'octubre de 2021

1. Títol: Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i Custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)
2. Codi CPV: 79714000-2 i 79710000-4.
3. Data límit de presentació d’ofertes: 22 d’octubre de 2021.
4. Pressupost de la licitació: a. Lot 1: Pressupost màxim anual de 42.000,00€ (IVA exclòs) a raó del preu màxim unitari de 21,00 € (IVA exclòs); i b. Lot 2: 600,00 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 5 d’octubre de 2021.
6. Procediment: obert.
7. Durada del contracte: 1 any.
8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 3 anys més.
9. Valor estimat del contracte: a. Lot 1: 168.000,00 €; b. Lot 2: 2.400,00 €.
10. Adjudicació: pendent.
11.Observacions: subrogació de personal.

Documentació:
a. Informe justificatiu de la contractació dels serveis de vigilància i Central Receptora i Custòdia de Claus per a les oficines de l’FCRI
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Plecs de prescripcions tècniques
d. Plecs de clàusules particulars

Adjudicació: Pendent.

Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) - 20 de setembre de 2021.

1. Títol: Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació (FCRI).
2. Codi CPV: 90919200.
3. Data límit de presentació d’ofertes: 06 d’octubre de 2021.
4. Pressupost de la licitació: 48.000,00 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 20 de setembre de 2021.
6. Procediment: obert.
7. Durada del contracte: 1 any.
8. Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 3 anys més.
9. Valor Estimat del contracte: 192.000,00 € (IVA exclòs).
10.Adjudicació: pendent.
11.Observacions: subrogació de personal.

Documentació:
a. Informe justificatiu de la contractació dels serveis de neteja de les oficines de l’FCRI
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Plecs de prescripcions tècniques
d. Plecs de clàusules particulars

Adjudicació: Pendent.

Servei d’auditoria de comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis econòmics 2022, 2023 i 2024 - 15 de setembre de 2021.

1. Títol: Servei d’Auditoria de comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis econòmics 2022, 2023 i 2024.
2. Codi CPV: 79212000-3.
3. Data límit de presentació d’ofertes: 01 d’octubre de 2021.
4. Pressupost de la licitació: 28.500,00 € (IVA exclòs).
5. Data de Publicació: 15 de setembre de 2021.
6. Procediment: obert.
7. Durada del Contracte: 3 anys
8. Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
9. Valor Estimat del Contracte: 47.500,00 € (IVA exclòs).
10. Adjudicació: Pendent.

Documentació:
a. Informe justificatiu de la contractació dels serveis d’auditoria financera dels comptes anuals de la Fundació
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Plecs de prescripcions tècniques
d. Plecs de clàusules particulars

Adjudicació: Pendent.

LICITACIONS EN TRÀMIT

En aquests moments no hi ha cap licitació en tràmit.

LICITACIONS ADJUDICADES

CLOSE ACCORDION
Servei de Telefonia i transmissió de dades per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2020.

1. Títol: Servei de Telefonia i transmissió de dades per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
2. Codi CPV: 64210000-1
3. Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2020 a les 12:00 hores.
4. Pressupost de la licitació: 35.000,00 (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 12 de novembre de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 3 anys
8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
9. Valor estimat del Contracte: 58.334,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Quadre de característiques tècniques
b. Plec de clàusules particulars
c. Plecs de prescripcions tècniques

Adjudicació:Resolta.

Servei de Gestió de llicències Microsoft per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2020.

1. Títol: Servei de Gestió de llicències Microsoft per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
2. Codi CPV: 48218000
3. Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2020 a les 12:00 hores.
4. Pressupost de la licitació: 14.850,00 (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 12 de novembre de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 3 anys
8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
9. Valor estimat del Contracte: 24.750,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Quadre de característiques tècniques
b. Plec de clàusules particulars
c. Plecs de prescripcions tècniques

Adjudicació: Resolta.

Servei de manteniment de clima, baixa tensió, tractament DDD i legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 6 de novembre de 2020.

1. Títol: Servei de manteniment de clima, baixa tensió, tractament DDD i legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
2. Codi CPV: 50600000-2
3. Data límit de presentació d’ofertes: 24 de novembre de 2020 a les 13.00 hores.
4. Pressupost de la licitació: : 8.000,00 €(IVA exclòs).
5. Data de publicació: 6 de novembre de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 1 any
8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 4 anys més.
9. Valor estimat del Contracte: 40.000,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Quadre de característiques tècniques
b. Plec de clàusules particulars
c. Plecs de prescripcions tècniques

Adjudicació: Resolta.

Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web - 15 de maig de 2020.

1. Títol: Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web.
2. Codi CPV: 72413000-8
3. Data límit de presentació d’ofertes: 1 de juny de 2020 fins a les 14:00 hores. Avís: atès que el dia 1 de juny és festiu –segona pasqua- es comunica als licitadors que s’amplia el termini de presentació d’ofertes fins al dia 2 de juny a les 14:00 hores.
4. Pressupost de la licitació: 83.000,00 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 15 de maig de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 2 anys
8. Pròrroga del contracte: NO.
9. Valor estimat del Contracte: 83.000,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques
b. Quadre característiques tècniques
c. Plecs clàusules particulars
d. Identitat visual Stemarium

Adjudicació: Resolta.

Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web - 10 de febrer de 2020

1. Títol: Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web.
2. Codi CPV: 72413000-8
3. Data límit de presentació d’ofertes: 2 de març de 2020 fins a les 14:00 hores
4. Pressupost de la licitació: 83.000,00 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 10 de febrer de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 2 anys
8. Pròrroga del contracte: NO.
9. Valor estimat del Contracte: 83.000,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Incoació d’inici d’expedient
b. Annex – plec de prescripcions tècniques
c. Quadre característiques tècniques
d. Plecs clàusules particulars
e. Identitat visual Stemarium

Adjudicació: Resolta.

Servei d’assessorament jurídic per a la Fundació - 22 de novembre 2019

1. Títol: Servei d’Assessorament Jurídic per a la Fundació.
2. Codi CPV: 79111000-5
3. Data límit de presentació d’ofertes: 9 de desembre fins a les 14:00 hores
4. Pressupost de la licitació: 14.500,00€ (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 22 de novembre
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 1 any
8. Pròrroga del contracte: Anual fins un màxim de 4 anys més.
9. Valor estimat del Contracte: 72.500,00€ (IVA exclòs).

Documentació:
a. Anunci perfil
b. Incoació d’inic d’expedient
c. Annex – plec de prescripcions tècniques
d. Quadre característiques tècniques
e. Plecs clàusules particulars

Adjudicació: Resolta.

Servei de Manteniment de Clima, Baixa Tensió, Tractament DDD i Legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2018

Títol: Servei de Manteniment de Clima, Baixa Tensió, Tractament DDD i Legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018
Codi CPV: 50600000-2
Pressupost de la licitació: 8.600,00 (IVA exclòs)
Data de Publicació: 12 de novembre de 2018
Procediment: Obert.
Durada del Contracte: 1 any.
Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 25.800,00 € (IVA exclòs).
Adjudicació: Pendent

Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques.
b. Plec de clàusules administratives.
c. Quadre de característiques tècniques.

Adjudicació: Resolta.

Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 14 de desembre de 2018

Títol: Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Codi CPV: 90919200-4
Data límit de presentació d’ofertes: 29 de novembre de 2018
Pressupost de la licitació: 44.700,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 29 de novembre de 2018

Procediment: obert.
Durada del contracte: 1 any
Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 136.121,00 € (IVA exclòs).
Adjudicació: Pendent.
Observacions: Subrogació de Personal

Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques.
b. Plec de clàusules administratives.
c. Quadre de característiques tècniques.

Adjudicació: Resolta.

Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2018

Títol: Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018
Codi CPV: 79714000-2 i 79710000-4
2 LOTS
Pressupost de la licitació:
a. Lot 1: Preu unitari, 41.710,50 € (IVA exclòs).
b. Lot 2: Lot 2: 533,38 € (IVA exclòs).
Data de Publicació: 12 de novembre de 2018
Procediment: Obert.
Durada del Contracte: 1 any.
Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 128.594,64 € (IVA exclòs):
a. Lot 1: 126.994,50 €
b. Lot 2 Lot 2: 1.600,14 €
Adjudicació: Pendent
Observacions: subrogació del personal.

Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques.
b. Plec de clàusules administratives.
c. Quadre de característiques tècniques.

Adjudicació: Resolt lot 1/ Resolt lot 2.

Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2018

Títol: Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Codi CPV: 90919200-4
Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018
Pressupost de la licitació: 42.500,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 12 de novembre de 2018

Procediment: obert.
Durada del contracte: 1 any
Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 129.421,00 € (IVA exclòs).
Adjudicació: Pendent.
Observacions: Subrogació de Personal

Documentació:
a. Quadre de característiques.
b. Plec de clàusules particulars.
c. Plec prescripcions tècniques


Adjudicació: Resolta.

Servei d’Autoria de comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis econòmic 2017, 2018 i 2019 - 29 de juny de 2017
Títol: Servei d’Autoria de comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis econòmic 2017, 2018 i 2019. 
Data límit de presentació d’ofertes: 29 de Juny de 2017
Import de la licitació: 40.000,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 8 de Juny de 2017.

Empreses convidades:
a. BDO
b. FAURA CASAS
c. AUREN
Procediment: Negociat amb Publicitat.
Durada del contracte: 3 anys.
Pròrroga del Contracte: Anual fins un màxim de 3 anys més.
Valor estimat del Contracte: 80.000,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Quadre de característiques.
b. Plec de clàusules particulars.
c. Plec prescripcions tècniques.


Adjudicació: Resolta.

Subministrament i Instal·lació d’un Equip Multifuncional Digital Làser a Color A3/14 - 4 d’abril de 2017

Títol: Subministrament i Instal·lació d’un Equip Multifuncional Digital Làser a Color A3/14
Data límit de presentació d’ofertes: 10 d’Abril de 2017
Import de la licitació: 8.500,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 4 d’abril de 2017

Empreses convidades:
a. SALVANS (Ricoh Corparate Partner)
b. TELECON (Ricoh Partner)
c. REPRISE ( Xerox Partner)
Procediment : Negociat amb Publicitat.
Termini d’execució: 10 dies

Documentació:
a. Quadre de característiques.
b. Plec de clàusules particulars.
c. Plec prescripcions tècniques.


Adjudicació: Resolta.

Contacte Licitacions

Pilar Montero
Cap d’Administració
administracio@fundaciorecerca.cat

Instruccions de contractació

Normativa de contractació