Perfil del contractant

L’FCRI, d’acord amb la normativa que li és aplicable, informa, a través d’aquest web, sobre les instruccions de contractació que regulen els procediments de contractació.

ANUNCIS LICITACIONS

CLOSE ACCORDION

En aquests moments no hi ha cap anunci de licitació.

LICITACIONS EN TRÀMIT

CLOSE ACCORDION

En aquests moments no hi ha cap licitació en tràmit.

LICITACIONS ADJUDICADES

CLOSE ACCORDION

CLOSE ACCORDION

Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i Custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 06 d'octubre de 2021

1. Títol: Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i Custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)
2. Codi CPV: 79714000-2 i 79710000-4.
3. Data límit de presentació d’ofertes: 22 d’octubre de 2021.
4. Pressupost de la licitació: a. Lot 1: Pressupost màxim anual de 42.000,00€ (IVA exclòs) a raó del preu màxim unitari de 21,00 € (IVA exclòs); i b. Lot 2: 600,00 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 5 d’octubre de 2021.
6. Procediment: obert.
7. Durada del contracte: 1 any.
8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 3 anys més.
9. Valor estimat del contracte: a. Lot 1: 168.000,00 €; b. Lot 2: 2.400,00 €.
10. Adjudicació: pendent.
11.Observacions: subrogació de personal.

Documentació:
a. Informe justificatiu de la contractació dels serveis de vigilància i Central Receptora i Custòdia de Claus per a les oficines de l’FCRI
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Plecs de prescripcions tècniques
d. Plecs de clàusules particulars

Adjudicació: Resolta lot 1  i lot 2.

Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) - 20 de setembre de 2021.

1. Títol: Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI).
2. Codi CPV: 90919200.
3. Data límit de presentació d’ofertes: 06 d’octubre de 2021.
4. Pressupost de la licitació: 48.000,00 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 20 de setembre de 2021.
6. Procediment: obert.
7. Durada del contracte: 1 any.
8. Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 3 anys més.
9. Valor Estimat del contracte: 192.000,00 € (IVA exclòs).
10.Adjudicació: pendent.
11.Observacions: subrogació de personal.

Documentació:
a. Informe justificatiu de la contractació dels serveis de neteja de les oficines de l’FCRI
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Plecs de prescripcions tècniques
d. Plecs de clàusules particulars

Adjudicació: Resolta.

Servei d’auditoria de comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis econòmics 2022, 2023 i 2024 - 15 de setembre de 2021.

1. Títol: Servei d’Auditoria de comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis econòmics 2022, 2023 i 2024.
2. Codi CPV: 79212000-3.
3. Data límit de presentació d’ofertes: 01 d’octubre de 2021.
4. Pressupost de la licitació: 28.500,00 € (IVA exclòs).
5. Data de Publicació: 15 de setembre de 2021.
6. Procediment: obert.
7. Durada del Contracte: 3 anys
8. Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
9. Valor Estimat del Contracte: 47.500,00 € (IVA exclòs).
10. Adjudicació: Pendent.

Documentació:
a. Informe justificatiu de la contractació dels serveis d’auditoria financera dels comptes anuals de la Fundació
b. Incoació d’inici d’expedient
c. Plecs de prescripcions tècniques
d. Plecs de clàusules particulars

Adjudicació: Resolta.

Servei de Telefonia i transmissió de dades per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2020.

1. Títol: Servei de Telefonia i transmissió de dades per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
2. Codi CPV: 64210000-1
3. Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2020 a les 12:00 hores.
4. Pressupost de la licitació: 35.000,00 (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 12 de novembre de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 3 anys
8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
9. Valor estimat del Contracte: 58.334,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Quadre de característiques tècniques
b. Plec de clàusules particulars
c. Plecs de prescripcions tècniques

Adjudicació:Resolta.

Servei de Gestió de llicències Microsoft per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2020.

1. Títol: Servei de Gestió de llicències Microsoft per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
2. Codi CPV: 48218000
3. Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2020 a les 12:00 hores.
4. Pressupost de la licitació: 14.850,00 (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 12 de novembre de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 3 anys
8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
9. Valor estimat del Contracte: 24.750,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Quadre de característiques tècniques
b. Plec de clàusules particulars
c. Plecs de prescripcions tècniques

Adjudicació: Resolta.

Servei de manteniment de clima, baixa tensió, tractament DDD i legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 6 de novembre de 2020.

1. Títol: Servei de manteniment de clima, baixa tensió, tractament DDD i legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
2. Codi CPV: 50600000-2
3. Data límit de presentació d’ofertes: 24 de novembre de 2020 a les 13.00 hores.
4. Pressupost de la licitació: : 8.000,00 €(IVA exclòs).
5. Data de publicació: 6 de novembre de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 1 any
8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 4 anys més.
9. Valor estimat del Contracte: 40.000,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Quadre de característiques tècniques
b. Plec de clàusules particulars
c. Plecs de prescripcions tècniques

Adjudicació: Resolta.

Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web - 15 de maig de 2020.

1. Títol: Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web.
2. Codi CPV: 72413000-8
3. Data límit de presentació d’ofertes: 1 de juny de 2020 fins a les 14:00 hores. Avís: atès que el dia 1 de juny és festiu –segona pasqua- es comunica als licitadors que s’amplia el termini de presentació d’ofertes fins al dia 2 de juny a les 14:00 hores.
4. Pressupost de la licitació: 83.000,00 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 15 de maig de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 2 anys
8. Pròrroga del contracte: NO.
9. Valor estimat del Contracte: 83.000,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques
b. Quadre característiques tècniques
c. Plecs clàusules particulars
d. Identitat visual Stemarium

Adjudicació: Resolta.

Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web - 10 de febrer de 2020

1. Títol: Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web.
2. Codi CPV: 72413000-8
3. Data límit de presentació d’ofertes: 2 de març de 2020 fins a les 14:00 hores
4. Pressupost de la licitació: 83.000,00 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 10 de febrer de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 2 anys
8. Pròrroga del contracte: NO.
9. Valor estimat del Contracte: 83.000,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Incoació d’inici d’expedient
b. Annex – plec de prescripcions tècniques
c. Quadre característiques tècniques
d. Plecs clàusules particulars
e. Identitat visual Stemarium

Adjudicació: Resolta.

Servei d’assessorament jurídic per a la Fundació - 22 de novembre 2019

1. Títol: Servei d’Assessorament Jurídic per a la Fundació.
2. Codi CPV: 79111000-5
3. Data límit de presentació d’ofertes: 9 de desembre fins a les 14:00 hores
4. Pressupost de la licitació: 14.500,00€ (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 22 de novembre
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 1 any
8. Pròrroga del contracte: Anual fins un màxim de 4 anys més.
9. Valor estimat del Contracte: 72.500,00€ (IVA exclòs).

Documentació:
a. Anunci perfil
b. Incoació d’inic d’expedient
c. Annex – plec de prescripcions tècniques
d. Quadre característiques tècniques
e. Plecs clàusules particulars

Adjudicació: Resolta.

Servei de Manteniment de Clima, Baixa Tensió, Tractament DDD i Legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2018

Títol: Servei de Manteniment de Clima, Baixa Tensió, Tractament DDD i Legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018
Codi CPV: 50600000-2
Pressupost de la licitació: 8.600,00 (IVA exclòs)
Data de Publicació: 12 de novembre de 2018
Procediment: Obert.
Durada del Contracte: 1 any.
Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 25.800,00 € (IVA exclòs).
Adjudicació: Pendent

Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques.
b. Plec de clàusules administratives.
c. Quadre de característiques tècniques.

Adjudicació: Resolta.

Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 14 de desembre de 2018

Títol: Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Codi CPV: 90919200-4
Data límit de presentació d’ofertes: 29 de novembre de 2018
Pressupost de la licitació: 44.700,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 29 de novembre de 2018

Procediment: obert.
Durada del contracte: 1 any
Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 136.121,00 € (IVA exclòs).
Adjudicació: Pendent.
Observacions: Subrogació de Personal

Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques.
b. Plec de clàusules administratives.
c. Quadre de característiques tècniques.

Adjudicació: Resolta.

Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2018

Títol: Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018
Codi CPV: 79714000-2 i 79710000-4
2 LOTS
Pressupost de la licitació:
a. Lot 1: Preu unitari, 41.710,50 € (IVA exclòs).
b. Lot 2: Lot 2: 533,38 € (IVA exclòs).
Data de Publicació: 12 de novembre de 2018
Procediment: Obert.
Durada del Contracte: 1 any.
Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 128.594,64 € (IVA exclòs):
a. Lot 1: 126.994,50 €
b. Lot 2 Lot 2: 1.600,14 €
Adjudicació: Pendent
Observacions: subrogació del personal.

Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques.
b. Plec de clàusules administratives.
c. Quadre de característiques tècniques.

Adjudicació: Resolt lot 1/ Resolt lot 2.

Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2018

Títol: Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Codi CPV: 90919200-4
Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018
Pressupost de la licitació: 42.500,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 12 de novembre de 2018

Procediment: obert.
Durada del contracte: 1 any
Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 129.421,00 € (IVA exclòs).
Adjudicació: Pendent.
Observacions: Subrogació de Personal

Documentació:
a. Quadre de característiques.
b. Plec de clàusules particulars.
c. Plec prescripcions tècniques


Adjudicació: Resolta.

Servei d’Autoria de comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis econòmic 2017, 2018 i 2019 - 29 de juny de 2017

Títol: Servei d’Autoria de comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis econòmic 2017, 2018 i 2019. 
Data límit de presentació d’ofertes: 29 de Juny de 2017
Import de la licitació: 40.000,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 8 de Juny de 2017.

Empreses convidades:
a. BDO
b. FAURA CASAS
c. AUREN
Procediment: Negociat amb Publicitat.
Durada del contracte: 3 anys.
Pròrroga del Contracte: Anual fins un màxim de 3 anys més.
Valor estimat del Contracte: 80.000,00 € (IVA exclòs).

Documentació:
a. Quadre de característiques.
b. Plec de clàusules particulars.
c. Plec prescripcions tècniques.


Adjudicació: Resolta.

Subministrament i Instal·lació d’un Equip Multifuncional Digital Làser a Color A3/14 - 4 d’abril de 2017

Títol: Subministrament i Instal·lació d’un Equip Multifuncional Digital Làser a Color A3/14
Data límit de presentació d’ofertes: 10 d’Abril de 2017
Import de la licitació: 8.500,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 4 d’abril de 2017

Empreses convidades:
a. SALVANS (Ricoh Corparate Partner)
b. TELECON (Ricoh Partner)
c. REPRISE ( Xerox Partner)
Procediment : Negociat amb Publicitat.
Termini d’execució: 10 dies

Documentació:
a. Quadre de característiques.
b. Plec de clàusules particulars.
c. Plec prescripcions tècniques.


Adjudicació: Resolta.

Contacte Licitacions

Pilar Montero
Cap d’Administració
administracio@fundaciorecerca.cat

Instruccions de contractació

Normativa de contractació