Joves, Ciència i Ètica

L’FCRI i Fundació “la Caixa” coorganitzen, a iniciativa d’aquesta i en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el programa “Joves, ciència i ètica”. El seu objectiu és estimular la capacitat crítica dels alumnes i promoure la seva implicació en els debats ètics que avui dia es plantegen al voltant de temes d’actualitat científica i les seves implicacions socials, com ara el canvi climàtic, la biomedicina, la nanotecnologia, la robòtica, entre d’altres.

Edicio17_JovesCienciaEtica_FundacioRecerca

Estudiants de 3r d’ESO  debaten  i coneixen els aspectes ètics de la recerca científica i estableixen les seves pròpies conclusions, amb el suport de científics especialitzats en cada temàtica i d’experts en ètica.

La primera edició, organitzada el curs 2016-2017, va proposar com a tema de fons el canvi climàtic.

Edicio17_JovesCienciaEtica_FundacioRecerca