JovesCiència i Ètica

L’FCRI organitza, en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el programa «Joves, Ciència i Ètica». El seu objectiu és estimular la capacitat crítica dels alumnes i promoure la seva implicació en els debats ètics que avui dia es plantegen entorn de temes d’actualitat científica i les seves implicacions socials, com ara el canvi climàtic, la biomedicina, la nanotecnologia, la robòtica, entre altres.

Estudiants de 3r d’ESO debaten i coneixen els aspectes ètics de la recerca científica i estableixen les seves pròpies conclusions, amb el suport de científics especialitzats en cada temàtica i d’experts en ètica.

La primera edició, organitzada el curs 2016-2017, va proposar com a tema de fons el canvi climàtic.

Responsables

Enric Garrell
egarrell@fundaciorecerca.cat

 

Hi col·labora

Apostem per la ciència com a model de futur. I tu?

Col·labora amb els nostres projectes!