JovesCiència i Ètica

L’FCRI organitza, en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i el suport de l’Ajuntament de Barcelona, el programa «Joves, Ciència i Ètica». El seu objectiu és estimular la capacitat crítica dels alumnes i promoure la seva implicació en els debats ètics que avui dia es plantegen entorn de temes d’actualitat científica i les seves implicacions socials, com ara el canvi climàtic, la biomedicina, la nanotecnologia, la robòtica, l’emergència climàtica, entre altres.

“Joves, Ciència i Ètica” facilita que els alumnes desenvolupin la seva capacitat de debat i que, alhora, contrastin i coneguin els aspectes ètics que comporta la recerca científica, establint les seves pròpies conclusions, amb el suport de científics especialitzats en cada temàtica i d’experts en ètica.

 

 

Responsables

Enric Garrell
egarrell@fundaciorecerca.cat

 

Hi col·labora

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya