Qui som?

Des de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), entitat privada nascuda el 1986, disseminem la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura científica, les vocacions cientificotècniques, la relació publicoprivada i l’emprenedoria en aquest àmbit.

L’FCRI facilita la comunicació entre la societat, el sistema català de recerca i innovació i el teixit productiu per incrementar l’interès ciutadà per la ciència i la tecnologia. Som una entitat experta per a cobrir la bretxa comunicativa existent entre els agents generadors de coneixement i la societat.

missió fcri imatge decorativa

Missió


Esdevenir un agent valuós i de referència en el coneixement i enfortiment de les estructures d’R+D+I a Catalunya, tot articulant propostes versàtils i concises, d’ampli abast, especialment en la comunicació i disseminació científica, la creació de vocacions i formació STEM, i facilitar la transferència i l’entesa entre l’àmbit científic i empresarial tant públic com privat.

Visió


La Fundació porta a terme una participació rellevant i activa en la construcció de la societat i l’economia del coneixement, amb la finalitat d’assolir un desenvolupament sostenible i sostingut que estengui la millora de la qualitat de vida al conjunt de la població.

56 investigadors

Vocacions Científiques

Incrementem les vocacions cientificotècniques i l’interès per l’àmbit STEM a les escoles.

Més informació

Milió de persones

Disseminació i Comunicació

Desenvolupem formats de transmissió del coneixement d’alt impacte, presencials i en línia, per crear cultura científica a la societat.

Més informació

17000 preuniversitaris

Innovació

Sensibilitzem la indústria sobre la cooperació publicoprivada amb projectes per l’actualització i transferència de coneixement procedent de la recerca a l’empresa.

Més informació

El Patronat, integrat tant per patrons públics com privats, és l’òrgan de govern i d’administració de l’FCRI. La representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals. Els patrons exerceixen els seus càrrecs gratuïtament.

Generalitat de Catalunya
Obra social La Caixa
esteve
IberCaja
Telefonica
BBVA
Endesa
logotip patro