Concurs

Presenta la teva
tesi en 4 minuts

Tesi en 4 minuts

El concurs “Presenta la teva tesi en 4 minuts” està organitzat per l’FCRI amb el suport de la Generalitat de Catalunya i les 12 universitats catalanes. Planteja als estudiants de doctorat de qualsevol disciplina científica el repte d’explicar la seva recerca en 4 minuts en un llenguatge senzill i comprensible per al públic general.

Finalistes_T4M_2022
Finalistes i jurat T4M de l’edició 2022
Guardonades_T4M_2022
Guardonades i jurat T4M de l’edició 2022

El 2022 han competit 125 doctorands i doctorandes, seleccionats d’entre 138 candidatures de les 12 universitats catalanes.

El concurs consta de dues fases: una eliminatòria prèvia a cada universitat i una final amb la persona guanyadora de cada una d’aquestes.

Poden participar-hi doctorands/doctorandes de segon curs com a mínim.

Contacte

Miriam Varela
mvarela@fundaciorecerca.cat

Hi col·labora

“Presenta la teva tesi en 4 minuts” compta amb el suport del Consell Interuniversitari de Catalunya.

logo_cic
Imatge gràfica del projecte