Escoles per a docents

L’FCRI organitza durant el mes de juliol cursos de formació per a docents de ciència, d’Educació Secundària Obligatòria, amb l’objectiu d’afavorir tant la introducció del mètode científic a les escoles com l’adquisició i/o millora de les competències digitals dels docents a nivell pedagògic i professional, la qual cosa permet integrar de manera efectiva la tecnologia a l’aula i millorar l’aprenentatge dels estudiants.

La metodologia emprada en la formació es focalitza a treballar de manera significativa, participativa i col·laborativa continguts d’àmbit STEAM, on els participants són al centre de l’aprenentatge, i a més poden dur a terme pràctiques de manera individual i en petits grups, on s’executen continguts treballats en les sessions teòriques. 

CiA_Amgen_Edicio2017_FCRi_FundacioRecerca

Els cursos ofereixen sessions interactives on els participants regulen el seu aprenentatge, es promouen sessions bidireccionals, on es fomenta al debat, la interacció i la posada en comú de coneixements i experiències.

L’objectiu final de la metodologia emprada és que l’aprenentatge sigui el més competencial possible, per tal que els participants puguin transferir allò après en el seu dia a dia i l’aprenentatge hagi estat significatiu, permanent i funcional.

Contacte

Belén López
blopez@fundaciorecerca.cat

Hi col·labora

Col·laborem amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Dept Ensenyament