Compàs

Compàs crea, identifica, aglutina i divulga la informació rellevant i tendències en recerca pública i privada a Catalunya.

Oferim recursos informatius imprescindibles per a la gestió, definició de projectes i d’estratègies dels professionals del sector de la recerca i la innovació, tant públic com privat.

Som un espai únic d’intersecció entre ciència i negoci que monitoritza i ofereix la informació en formats (notícies, informes, estudis, rànquings, indicadors, metacercador) que facilitin la presa de decisions dels professionals de les empreses, del sistema de recerca i l’educació.

Contacte

Dolors López
dlopez@fundaciorecerca.cat

Hi col·labora

Apostem per la ciència com a model de futur. I tu?

Col·labora amb els nostres projectes!

Imatge gràfica del projecte