Promoció Doctorats Industrials

Des de l’FCRI promovem els ajuts de Doctorats Industrials als entorns empresarials, a través del matching empresa-universitat, una vigilància activa de l’entorn per tal de contribuir a la seva notorietat i difusió, i diverses campanyes d’informació.

Volem contribuir a l’acadèmia a través de l’impuls a la transferència a la indústria i, a la vegada, posar en valor l’aportació de les empreses implicades en el Pla.

Contacte

Susaina Figuera
sfiguera@fundaciorecerca.cat

Col·laboradors

Col·laborem amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i la Secretària d’Universitats i Recerca.

Logo Generalitat de Catalunya
Agència de Gestiò