STEMarium

El treball per projectes STEM és un repte per al professorat. La plataforma STEMarium, gestionada per l’FCRI, ofereix coneixement, comunitat, recursos i eines multiformat per als docents de primària i secundària que vulguin desenvolupar, compartir, adaptar, gestionar, implementar i/o avaluar projectes d’ensenyament i aprenentatge autèntics a l’àmbit STEM.

Creem una comunitat dinàmica de pràctica entre docents, experts en educació científica, investigadors i altres agents implicats en la millora de l’ensenyament-aprenentatge STEM a les aules.

Afavorim la cocreació del coneixement, identificant les bones practiques en l’àmbit didàctic i científic.

Aportem eines i recursos de suport mitjançant una plataforma digital amb un repositori de recursos per a l’aula, eines didàctiques i cursos formatius per als docents.

Contacte

Anna Calderer
acalderer@fundaciorecerca.cat

Hi col·labora

Col·laborem amb Fundació “la Caixa”, EduCaixa; el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya; i el Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM).

EduCaixa
Dept Ensenyament
CRECIM
Imatge gràfica del projecte