Perfil del contratante

L’FCRI, d’acord amb la normativa que li és aplicable, informa, a través d’aquest web, sobre les instruccions de contractació que regulen els procediments de contractació.

ANUNCIS LICITACIONS

En aquest moment no hi ha cap anunci de licitació.

LICITACIONS EN TRÀMIT

En aquests moments no hi ha cap licitació en tràmit.

LICITACIONS ADJUDICADES

CLOSE ACCORDION

Servei de Telefonia i transmissió de dades per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2020.

1. Títol: Servei de Telefonia i transmissió de dades per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. 2. Codi CPV: 64210000-1 3. Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2020 a les 12:00 hores. 4. Pressupost de la licitació: 35.000,00 (IVA exclòs). 5. Data de publicació: 12 de novembre de 2020 6. Procediment: Obert. 7. Durada del contracte: 3 anys 8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més. 9. Valor estimat del Contracte: 58.334,00 € (IVA exclòs). Documentació: a. Quadre de característiques tècniques b. Plec de clàusules particulars c. Plecs de prescripcions tècniquesAdjudicació:Resolta.

Servei de Gestió de llicències Microsoft per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2020.

1. Títol: Servei de Gestió de llicències Microsoft per a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. 2. Codi CPV: 48218000 3. Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2020 a les 12:00 hores. 4. Pressupost de la licitació: 14.850,00 (IVA exclòs). 5. Data de publicació: 12 de novembre de 2020 6. Procediment: Obert. 7. Durada del contracte: 3 anys 8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més. 9. Valor estimat del Contracte: 24.750,00 € (IVA exclòs). Documentació: a. Quadre de característiques tècniques b. Plec de clàusules particulars c. Plecs de prescripcions tècniquesAdjudicació: Resolta.

Servei de manteniment de clima, baixa tensió, tractament DDD i legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 6 de novembre de 2020.

1. Títol: Servei de manteniment de clima, baixa tensió, tractament DDD i legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. 2. Codi CPV: 50600000-2 3. Data límit de presentació d’ofertes: 24 de novembre de 2020 a les 13.00 hores. 4. Pressupost de la licitació: : 8.000,00 €(IVA exclòs). 5. Data de publicació: 6 de novembre de 2020 6. Procediment: Obert. 7. Durada del contracte: 1 any 8. Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 4 anys més. 9. Valor estimat del Contracte: 40.000,00 € (IVA exclòs). Documentació: a. Quadre de característiques tècniques b. Plec de clàusules particulars c. Plecs de prescripcions tècniquesAdjudicació: Resolta.

Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web - 15 de maig de 2020.

1. Títol: Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web. 2. Codi CPV: 72413000-8 3. Data límit de presentació d’ofertes: 1 de juny de 2020 fins a les 14:00 hores. Avís: atès que el dia 1 de juny és festiu –segona pasqua- es comunica als licitadors que s’amplia el termini de presentació d’ofertes fins al dia 2 de juny a les 14:00 hores. 4. Pressupost de la licitació: 83.000,00 € (IVA exclòs). 5. Data de publicació: 15 de maig de 2020 6. Procediment: Obert. 7. Durada del contracte: 2 anys 8. Pròrroga del contracte: NO. 9. Valor estimat del Contracte: 83.000,00 € (IVA exclòs). Documentació: a. Plec de prescripcions tècniques b. Quadre característiques tècniques c. Plecs clàusules particulars d. Identitat visual StemariumAdjudicació: Resolta.

Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web - 10 de febrer de 2020

1. Títol: Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web. 2. Codi CPV: 72413000-8 3. Data límit de presentació d’ofertes: 2 de març de 2020 fins a les 14:00 hores 4. Pressupost de la licitació: 83.000,00 € (IVA exclòs). 5. Data de publicació: 10 de febrer de 2020 6. Procediment: Obert. 7. Durada del contracte: 2 anys 8. Pròrroga del contracte: NO. 9. Valor estimat del Contracte: 83.000,00 € (IVA exclòs). Documentació: a. Incoació d’inici d’expedient b. Annex – plec de prescripcions tècniques c. Quadre característiques tècniques d. Plecs clàusules particulars e. Identitat visual StemariumAdjudicació: Resolta.

Servei d’assessorament jurídic per a la Fundació - 22 de novembre 2019

1. Títol: Servei d’Assessorament Jurídic per a la Fundació. 2. Codi CPV: 79111000-5 3. Data límit de presentació d’ofertes: 9 de desembre fins a les 14:00 hores 4. Pressupost de la licitació: 14.500,00€ (IVA exclòs). 5. Data de publicació: 22 de novembre 6. Procediment: Obert. 7. Durada del contracte: 1 any 8. Pròrroga del contracte: Anual fins un màxim de 4 anys més. 9. Valor estimat del Contracte: 72.500,00€ (IVA exclòs). Documentació: a. Anunci perfil b. Incoació d’inic d’expedient c. Annex – plec de prescripcions tècniques d. Quadre característiques tècniques e. Plecs clàusules particularsAdjudicació: Resolta.

Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 14 de desembre de 2018

Títol: Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació Codi CPV: 90919200-4 Data límit de presentació d’ofertes: 29 de novembre de 2018 Pressupost de la licitació: 44.700,00 € (IVA exclòs) Data de Publicació: 29 de novembre de 2018 Procediment: obert. Durada del contracte: 1 any Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més. Valor Estimat del Contracte: 136.121,00 € (IVA exclòs). Adjudicació: Pendent. Observacions: Subrogació de Personal Documentació: a. Plec de prescripcions tècniques. b. Plec de clàusules administratives. c. Quadre de característiques tècniques.Adjudicació: Resolta.

Servei de Manteniment de Clima, Baixa Tensió, Tractament DDD i Legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2018

Títol: Servei de Manteniment de Clima, Baixa Tensió, Tractament DDD i Legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018 Codi CPV: 50600000-2 Pressupost de la licitació: 8.600,00 (IVA exclòs) Data de Publicació: 12 de novembre de 2018 Procediment: Obert. Durada del Contracte: 1 any. Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 2 anys més. Valor Estimat del Contracte: 25.800,00 € (IVA exclòs). Adjudicació: Pendent Documentació: a. Plec de prescripcions tècniques. b. Plec de clàusules administratives. c. Quadre de característiques tècniques. Adjudicació: Resolta.

Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2018

Títol: Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018 Codi CPV: 79714000-2 i 79710000-4 2 LOTS Pressupost de la licitació: a. Lot 1: Preu unitari, 41.710,50 € (IVA exclòs). b. Lot 2: Lot 2: 533,38 € (IVA exclòs). Data de Publicació: 12 de novembre de 2018 Procediment: Obert. Durada del Contracte: 1 any. Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 2 anys més. Valor Estimat del Contracte: 128.594,64 € (IVA exclòs): a. Lot 1: 126.994,50 € b. Lot 2 Lot 2: 1.600,14 € Adjudicació: Pendent Observacions: subrogació del personal. Documentació: a. Plec de prescripcions tècniques. b. Plec de clàusules administratives. c. Quadre de característiques tècniques. Adjudicació: Resolt lot 1/ Resolt lot 2.

Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - 12 de novembre de 2018

Títol: Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació Codi CPV: 90919200-4 Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018 Pressupost de la licitació: 42.500,00 € (IVA exclòs) Data de Publicació: 12 de novembre de 2018 Procediment: obert. Durada del contracte: 1 any Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més. Valor Estimat del Contracte: 129.421,00 € (IVA exclòs). Adjudicació: Pendent. Observacions: Subrogació de Personal Documentació: a. Quadre de característiques. b. Plec de clàusules particulars. c. Plec prescripcions tècniques Adjudicació: Resolta.

Subministrament i Instal·lació d’un Equip Multifuncional Digital Làser a Color A3/14 - 4 d’abril de 2017

Títol: Subministrament i Instal·lació d’un Equip Multifuncional Digital Làser a Color A3/14 Data límit de presentació d’ofertes: 10 d’Abril de 2017 Import de la licitació: 8.500,00 € (IVA exclòs) Data de Publicació: 4 d’abril de 2017 Empreses convidades: a. SALVANS (Ricoh Corparate Partner) b. TELECON (Ricoh Partner) c. REPRISE ( Xerox Partner) Procediment : Negociat amb Publicitat. Termini d’execució: 10 dies Documentació: a. Quadre de característiques. b. Plec de clàusules particulars. c. Plec prescripcions tècniques. Adjudicació: Resolta.

Contacto Licitaciones

Pilar Montero
Jefa de Administración
administracio@fundaciorecerca.cat

Instrucciones de contratación

Normativa de contractación