Espai Transparència

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern pretén introduir un canvi en la cultura per tal que la ciutadania pugui tenir un coneixement i una informació àmplia de l’organització interna de l’Administració i d’aquelles altres entitats com ara la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI), que reben diners d’origen públic, a fi i efecte que es doni publicitat relativa als elements més importants de la gestió i presa de decisions, així com la destinació d’aquests diners públics.

En conseqüència, en compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’FCRI, en la seva pàgina web, ha creat l’apartat de transparència que s’estructura en quatre grans àrees:

1. Estructura organitzativa

2. Economia i finances

3. Contractes i convenis

4. Subvencions rebudes

5. Pla estratègic

6. Ajuts Joan Oró, atorgats per FCRI

1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

1.1. LA FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) és una entitat sense ànim de lucre que va ser fundada a l’any 1986 amb l’objectiu genèric de promoure la convergència d’iniciatives, de persones i entitats interessades a donar suport a la recerca.

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya, sens perjudici de la seva expressa i decidida voluntat d’establir relacions de col·laboració amb empreses i altres entitats, com per exemple, universitats, instituts i centres de recerca arreu del món.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o els seus estatuts. Està inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 281; inscrita al Registre de grups d’interès de Catalunya amb el número d’identificador 1699; i acollida a la llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i els incentius fiscals al mecenatge.

La Fundació està subjecta a la llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la resta de normativa que li sigui d’aplicació.

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) dissemina la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura científica, les vocacions cientificotècniques i l’emprenedoria en aquest àmbit. Compta amb un patronat mixt públic i privat integrat per la Generalitat de Catalunya, Fundació “la Caixa”, Esteve, IberCaja, Telefónica I+D, BBVA, Endesa, Irestal Group i Amgen.

 

1.2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), entitat privada nascuda el 1986, dissemina la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura científica, les vocacions cientificotècniques, la relació publicoprivada i l’emprenedoria en aquest àmbit.

L’FCRI facilita la comunicació entre la societat, el sistema català de recerca i innovació i el teixit productiu per incrementar l’interès ciutadà per la ciència i la tecnologia. Som una entitat experta per a cobrir la bretxa comunicativa existent entre els agents generadors de coneixement i la societat.

La seva missió és esdevenir un agent valuós i de referència en el coneixement i enfortiment de les estructures d’R+D+I a Catalunya, tot articulant propostes versàtils i concises, d’ampli abast, especialment en la comunicació i disseminació científica, la creació de vocacions i formació STEM, i facilitar la transferència i l’entesa entre l’àmbit científic i empresarial tant públic com privat.

La Fundació porta a terme una participació rellevant i activa en la construcció de la societat i l’economia del coneixement, amb la finalitat d’assolir un desenvolupament sostenible i sostingut que estengui la millora de la qualitat de vida al conjunt de la població.

L’FCRI té tres àmbits d’activitat: societat i educació; acadèmia; i cooperació publicoprivada. Cadascun d’aquests àmbits desenvolupa diferents programes, dins dels quals s’engloben un ampli espectre d’activitats, projectes i subprogrames.

L’àmbit societat i educació crea propostes d’alt impacte per augmentar l’interès social pel coneixement, la recerca, la innovació i la tecnologia. Alhora, fomenta les vocacions cientificotècniques i l’interès per l’àmbit STEAM a les escoles i instituts.

Dins del seu àmbit d’academia, l’FCRI reconeix la tasca i l’impacte dels científics i els diferents actors del sistema de recerca catalans i dona visibilitat al pol de coneixement de Catalunya a nivell internacional.

Finalment, l’àmbit cooperació publicoprivada fomenta la interacció ciència-empresa en R+I i la transferència de coneixement procedent de la recerca a la indústria a través de projectes col·laboratius, tot fomentant l’emprenedoria de base científica.

 

1.3. PROGRAMA D’ACTIVITATS

Per consultar el programa d’activitats actual de l’FCRI podeu visitar la nostra agenda, on figuren tots el actes i iniciatives en curs. Per accedir-hi a les activitats d’anys anteriors, posem al vostre abast les nostres memòries d’activitats, disponibles al nostre web.

 

1.4. ÒRGANS DE GOVERN

La Fundació està constituïda pels següents òrgans de govern, administració i assessorament:

• El Patronat

• El president o presidenta del Patronat

• La Comissió Permanent

• El director o directora

1.4.1. Composició del Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs gratuïtament.

CLOSE ACCORDION
President - Joaquim Nadal i Farreras

Nascut a Girona l’any 1948.

És catedràtic d’Història Contemporània i Doctor Honoris Causa de la Universitat de Perpinyà.

Ha estat professor de les universitats de Liverpool (1970-1972), Autònoma de Barcelona (1972-1992) i de Girona (1992-2018) i director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural de 2013 a 2022.

Va ser conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 2003 a 2010. També va ser conseller de la Presidència el 2006 i portaveu del Govern de 2003 a 2006. Anteriorment, havia estat alcalde de Girona de 1979 a 2002 i president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) de 1981 a 1995.

També ha estat diputat del partit socialista, on va ser-ne president del grup parlamentari i portaveu en diferents etapes. Va deixar la militància al PSC el 2015, després d’una llarga trajectòria al partit.

Des d’octubre de 2022 és conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Vicepresident primer - IRESTAL EUROPE SL

(representada per Joaquim Boixareu Antolí)

Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE (Barcelona), l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) de Paris i la New York University. La seva trajectòria professional ha estat vinculada des dels seus inicis a la indústria metal·lúrgica, on el seu pare va fundar l’any 1945 l’empresa matriu del grup empresarial que avui dirigeix.

És president d’Irestal Group, multinacional catalana dedicada al processament i distribució d’acer inoxidable, i a la fabricació de tub soldat d’acer inoxidable. Irestal Group dona feina a més de 300 persones, i compta amb filials i delegacions a diferents països com són Espanya, França, Portugal, Gran Bretanya, Rússia i Estats Units.

Paral·lelament a la seva tasca empresarial, participa activament en la vida institucional i associativa, per la qual cosa ocupa actualment els següents càrrecs: patró d’ Honor de la Fundació Privada d’Empresaris FemCAT; membre del Patronat de la Fundació Pasqual Maragall; membre del Comitè Executiu i de la Junta de Govern de la UPM (Unió Patronal Metal·lúrgica); membre del Patronat de la Fundació Girona Est; soci fundador de l’Associació Barcelona Global; president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (2008 – 2013); patró de la Barcelona Graduate School of Economics (2006 – 2010); membre del Comitè Permanent d’Experts (CPE) del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (2007-2008); membre del Patronat de la Fundació Enciclopèdia Catalana; membre del Patronat del Centre d’Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (2012 – 2020); membre de la Junta Directiva del Cercle d’Economia (2009 – 2011).

Vicepresident segon - Joan Gómez Pallarès

Nascut a Igualada el 1960.

És doctor en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1986) i catedràtic d’IES (1983-1986) en excedència. Al 1988 s’incorpora com a professor titular de filologia llatina a la Universitat de Barcelona (Divisió VII) i, més endavant, passa a la UAB, d’on és catedràtic de filologia llatina des de 2002.

Com a investigador responsable ha participat en més d’una trentena de projectes nacionals i internacionals i és autor d’una bibliografia de gairebé 300 referències sobre codicologia llatina i manuscrits de còmput eclesiàstic, sobre literatura llatina (sobretot poesia), sobre epigrafia llatina (en vers i inscripcions sobre mosaic), sobre gastronomia romana, sobre història de les idees, i sobre història i antropologia del vi a l’antiguitat. Ha dirigit treballs de recerca en tots aquests àmbits i ha superat cinc avaluacions de sexenni de recerca (des de 1986 fins a 2015, vigent la darrera fins al 2021). Ha rebut la primera “Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària” de la Generalitat l’any 2000 i el 2018 la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic també de la Generalitat.

Ha estat vicedegà i degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB i, en aquesta mateixa universitat, vicerector de Doctorat i Formació Continua, vicerector d’Investigació, vicerector de Política Econòmica i Planificació i rector en funcions. També ha estat vicepresident del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC, ara dins el CSUC) i membre del plenari de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Ha estat secretari de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) i com a membre de la seva Junta Directiva, membre del Patronat i de la Comissió Delegada de la Institució CERCA. Ha format part del grup de treball de la “Plataforma Coneixement Territori Innovació” (CTI) i de la redacció de l’“Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020” i ha estat vocal de la Comissió d’Apel·lacions de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Ha dirigit l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica des d’octubre de 2013 fins juliol de 2018.

Des de juliol de 2018, és director general de Recerca del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Secretari - Josep Maria Santos Figueroa

Gerent Territorial d’Institucions per Arc Mediterrani

La seva carrera ha evolucionat per diferent rols relacionats amb el sector financer, banca empreses i banca privada. Titulat per la Universitat de Barcelona en  Ciències Empresarials, Màster en Direcció Bancària per EADA, Màster en eBusiness per la Salle i Postgrau en Assessorament Financer per la Universitat de Barcelona. És European Finantial Advisor per EFPA España.

Treballa des de la seva unitat liderant la connexió de la marca IberCaja amb tot l’entorn i stakeholders que permeti evolucionar al banc cap a un millor posicionament estratègic i de negoci a Arc Mediterrani. Actualment està en la Junta del Club Innovació de la Comunitat Valenciana, en la Comissió de Digitalització de la Cambra de Comerç de Valencia, ImpuslCatSud o Forinvest.

 

Vocal - Jordi Aguasca Marsà

Director de la Unitat de Transformació, Tecnologia i Disrupció (ACCIÓ)

Nascut a Barcelona, l’any 1982. És llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra a l’any 2004 i llicenciat en Periodisme al 2006, també per la Universitat Pompeu Fabra.

El 2006 es va incorporar a una petita empresa de recent creació, Ghotha SA, ocupant llocs de responsabilitat de desenvolupament de negoci. Va deixar el projecte per incorporar-se, al 2007, a la Secretaria d’Indústria i Empresa com a cap del gabinet fins al 2010.

Després de cursar l’MBA a Esade es va incorporar de nou a ACCIÓ on va exercir diferents responsabilitats, primer com a gerent d’Startup Catalonia, i després dirigint la Unitat d’Emprenedoria i Startups. Amb aquestes responsabilitats, ha format part de l’assemblea de l’Associació Barcelona Tech City, del consell assessor del programa The Collider i de l’aliança Barcelona Digital Talent.

Des del febrer del 2021, és director de Transformació Tecnològica i Disrupció d’ACCIÓ.

Vocal - Laia Arnal Arasa

Directora general de Societat del Coneixement, Transferència i Territori del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

És llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB) i MBA per La Salle (URL), i fins ara ha estat directora de desenvolupament de negoci al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), on ha desenvolupat tasques com la de responsable de la unitat d’innovació, valorització i transferència de tecnologia i coneixement, ha treballat per a l’impuls i el desenvolupament de projectes col·laboratius d’R+D+I, i ha contribuït en la creació i acceleració d’una quinzena d’spin-offs i start-ups.

La seva trajectòria professional ha estat molt lligada a la millora de la qualitat de vida de les persones a través de la recerca i la innovació en salut. Ha estat directora de l’International Center for Scientific Debate; directora de Projectes àrea d’innovació del Biocat, i directora de projectes al Consorci de Transferència de Coneixement, entre d’altres càrrecs. Arnal compta amb més de 18 anys d’experiència impulsant la recerca traslacional, la valorització i transferència tecnològica i l’emprenedoria en l’àmbit de la biotecnologia, la biomedicina i els sistemes de salut.

Vocal - Isabel Buesa Gambau

Directora general d’ENDESA Catalunya.

És llicenciada i Màster en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE.

Dins d’ENDESA, ha ocupat diferents càrrecs a Catalunya, dins de les àrees financera, planificació estratègica, i comercial.

Vocal - Higini Clotas

Fundació Bancària «la Caixa».

Dedicació professional durant més d’una dècada al món editorial, va ser director de l’Editorial DOPESA (Grupo Mundo de Ediciones), membre del Consell d’administració de la revista l’Opinió i director i editor de les col·leccions de llibres d’introducció a la Universitat “Temas Universitarios” i “Conocer”.

Va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya el 1980, càrrec que va ostentar fins al 2012.

Fou membre de la Comissió Mixta de Transferències entre l’administració de l’Estat i la Generalitat, President de la Comissió de Seguiment dels Jocs Olímpics de 1992, i vicepresident del Parlament de Catalunya entre 1997 i 2012.

Articulista a diversos mitjans i de manera continuada al diari La Vanguardia. S’incorpora com assessor a la Direcció General de la Fundació Bancària “la Caixa” el febrer de 2015.

Vocal - Antoni Esteve Cruella

Doctor en Farmàcia, ha portat a terme una extensa activitat empresarial a la companyia farmacèutica Esteve, que va arribar a presidir i on actualment és membre del consell d’administració.

També ha estat president de Farmaindustria i d’altres institucions com ara el Consell d’Administració del Centre de Transfusió i Banc de Teixits o la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (de juny de 2012 a abril de 2019).

Actualment presideix Esteve Teijin Healthcare, el Patronat de la Fundació Guttman i és fundador i president d’AdSalutem Institut del Son.

En l’àmbit de l’acadèmia, el Dr. Esteve és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya.

Vocal - Joan Gòdia i Tresànchez

Director General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Enginyer agrònom (Universitat de Lleida), enginyer tècnic agrícola (Universitat Politècnica de Catalunya), tècnic en Direcció d’Empreses Cooperatives i té un mestratge en Alta Funció Directiva.

Del 2016-2021 ha estat subdirector General d’Indústries i Qualitat Agroalimentària del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de Catalunya; membre del Consell Executiu de l’Associació de les Regions Europees de Producte d’Origen (AREPO) i de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Integrada (CCPI); i vocal de Consell Català d’Alimentació. Membre de la Comissió Directora de Seguretat Alimentària de Catalunya.

Durant el període 2011-2016 va ser subdirector general d’Agricultura i president de la Comissió Catalana de Bioseguretat i membre de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Del 2007-2011 va ser director dels Serveis Territorials del DARP a Lleida; membre del Consell d’Administració de Mercolleida; i conseller del Consell d’Administració de l’empresa pública Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA.

Del 2000-2007 va exercir de cap del Servei de Coordinació d’Oficines Comarcals del DARP a Lleida.

L’any 2000 va ser cap de l’Oficina Comarcal del Segrià i del 1994-2000, director i gerent de l’Escola de Capacitació Agrària de Vallfogona de Balaguer.

Vocal - Ignasi López Verdeguer

Director de l’Àrea de Relació amb Institucions de Recerca i Salut de la Fundació “la Caixa”.

Compta amb més de 20 anys d’experiència en finançament i gestió de la recerca i innovació, en àmbits de la relació entre la ciència i la societat i en polítiques científiques. És físic per la Universitat Autònoma de Barcelona / Université de Grenoble i té un postgrau en Business Management per IESE-Universidad de Navarra.

Participa en àmbits de governança de recerca i innovació a nivell nacional i internacional. Ha estat President del grup de recerca de l’Associació europea de fundacions (Philea) i de l’Advisory Board of Ethical, Legal and Social Issues (ELSI) de EIT Health de l’Institut Europeu de Tecnologia, entre d’altres. Forma part del Patronat de la fundació de recerca Agropolis Fondation de Montpellier, França.

En representació de la Fundació “la Caixa” forma part del patronat de diversos centres de recerca i institucions científiques. Ha participat en projectes de la Comissió Europea en àmbits de Recerca i Innovació Responsable i Ciència oberta.

Va liderar el projecte RRI Tools, FP7. També ha estat avaluador expert de la Comissió Europea en aquests àmbits i va ser membre del seu Grup d’Experts de Filantropia en Recerca.

Vocal - Montserrat Llavayol Giralt

Subdirectora general de Recerca i Innovació en Salut, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1979 – 1984) i Màster en Direcció Pública (Universitat Oberta de Catalunya – EAPC, 2019).

Sempre ha treballat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en concret al Departament de Salut. Del 1985 al 1990 va ser tècnica de la Secretaria General. Del 1990 al 1992 va ser tècnica de la Secretaria General de l’Institut Català de la Salut. Del 1992 fins el gener del 2016 va treballar al Servei Català de la Salut: primer va ser tècnica de l’Àrea Tècnica, després coordinadora de la Divisió de Provisió de Serveis Sanitaris de l’Àrea Sanitària i durant quasi 2 anys, gerent de serveis assistencials de la mateixa àrea.

Des de l’1 de maig del 2016 va assumir la subdirecció general de Recerca i Innovació en Salut de la Direcció General de Recerca i Innovació en salut del Departament de Salut.

Vocal - Oriol Lloret Albert

Director Entertainment Innovation & LivingApps Product at Telefónica.

És llicenciat en Ciències Polítiques, Relacions Internacionals i Sociologia i té un Màster en Comunicació de la Universitat de Columbia, Nova York, a banda d’una variada formació executiva a escoles de negoci com ara IESE, ESADE o IMD.

A més de ser director del Laboratori de Telefónica I+D, també és responsable de l’àrea de Discovery a nivell global dins de Telefónica Innovació, compaginant la representació institucional de Telefònica Innovació a Catalunya amb el lideratge de la identificació, disseny i creació de les noves àrees de futur per a la companyia en un horitzó de 3-5 anys. En el passat ha estat responsable d’Innovació de l’àrea de productes emergents on va dissenyar, implementar i liderar el Model d’Innovació de Telefónica Digital, transformant la cartera de gestió de la innovació en una «plataforma intrapreneurship» per a tots els treballadors de Telefónica, l’aplicació de Design Thinking, Lean Startup o de les pràctiques d’innovació oberta a través d’una varietat de projectes en àrees com ara M2M, Big Data, Privacitat o eHealth que després han donat lloc a noves àrees de negoci globals de Telefònica que estan generant noves fonts d’ingressos per a l’empresa en el camí cap a la transformació digital del negoci.

Durant el 2009 i 2010, va dirigir el User Driven Innovation Group Service al centre de Barcelona de Telefónica R+D. Aquest grup era una spin-off del Product and Innovation Strategy Group de Telefónica R+D que havia liderat fins al 2009 i va significar la incorporació de talent de design thinking a la manera de treballar la innovació a Telefónica, amb persones vingudes d’empreses com ara IDEO o Frog Design, començant a crear una organització molt més multidisciplinària.

Abans d’això, va liderar el disseny i la implementació de la transformació organitzativa del centre de Barcelona de Telefónica R+D (gairebé 250 persones) d’una organització jeràrquica i rígida en una organització flexible. Aquest model d’organització es va desplegar després en tota l’organització Telefónica R+D i va significar una fita clau en la transformació cultural de Telefónica I+D.

Abans d’incorporar-se Telefónica i després de diversos càrrecs de responsabilitats a start-ups d’Internet, es va incorporar al departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i va dissenyar la seva estratègia web 2.0.

Vocal - Andreu Mas-Colell

A títol personal. 

És professor emèrit (catedràtic) d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Va ser catedràtic d’Economia a la Universitat de Harvard (1981-96), professor d’Economia i Matemàtiques a la Universitat de Califòrnia (Berkeley) (1972-80) i president de la Barcelona Graduate School of Economics (2006-desembre 2010).

Ha servit com a editor del Journal of Mathematical Economics (1985-88), i d’Econometrica (1988-92). És Fellow de l’Econometric Society i va ser el seu president en 1993. L’any 1997 va ser elegit International Member de la National Academy of Sciences dels EUA i Foreign Honorary Member de l’American Economic Association. Ha estat Sloan Fellow i Guggenheim Fellow, membre de l’Executiva de la International Economic Association, president de l’Associació Espanyola d’Economia i president de l’European Economic Association (2006). De l’any 2000 al 2003 va ser
Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Ha estat secretari general del Consell Europeu de Recerca (ERC) de juliol del 2009 fins agost del 2010. L’any 2005 va ser escollit membre de l’Institut d’Estudis Catalans i en el 2008 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Ha estat membre del Consell Assessor del Servei d’Estudis de “La Caixa”, president del Consell Assessor Científic de “Telefónica Investigación y Desarrollo” i membre de la Junta Directiva del Cercle d’Economia. Des de desembre de 2010 fins gener del 2016 va ser conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Actualment és president del Barcelona Institute of Science and Technology.

Ha escrit 130 treballs d’investigació sobre temes que abasten des de la teoria abstracta de l’equilibri general i l’estructura dels mercats financers fins a polítiques de preu per a empreses públiques passant per la teoria de jocs d’estratègia. És autor del llibre The Theory of General Economic Equilibrium: A Differentiable Approach (Cambridge University Press, 1985) i coautor del llibre de text postgraduat Microeconomic Theory (Oxford University Press, 1994).

Ha estat guardonat amb el Premi Rey Juan Carlos de Economía (1988), la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (1990) i el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (1994), el Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz (2006), la Creu de Sant Jordi (2006), el Reconeixement al Progrés Empresarial de la CECOT (2008), el premi Cercle d’Economia (2008) i el
Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas -compartit amb H. Sonnenschein- (2009). És Doctor Honoris Causa per les universitats d’Alacant, de Toulouse, HEC (París), la Universidad Nacional del Sur (Argentina) i la University of Chicago.

Vocal - Francisco Pla Rodrigo

Director de Banca d’Empreses i Corporacions de la Regional Catalunya a BBVA. 

Es va incorporar al Grupo BBVA el 1993, ocupant diferents funcions com
ara director de Zona de Banca Comercial, director de Negoci de Banca d’Empreses i Corporacions; director Regional Est i director Regional Centre.

És llicenciat en Dret per la Universitat de València, European Finance Adviser per EFPA, PCD per l’IESE Universidad de Navarra i MBA per l’Institut d’Empresa de Madrid.

Vocal - AMGEN S.A

(Representada per Miquel Balcells Alegre)

Director Mèdic d’Amgen Iberia, des de 2021. Forma part de la companyia des de 2006.

Tretze anys d’experiència prèvia en l’àrea de R+D dintre del sector farmacèutic en diferents companyies Almirall, Prasfarma, ASTA Medica i Sanofi.

És llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona; postgrau en Medicina de la Indústria Farmacèutica per la mateixa universitat; MBA en la Indústria Farmacèutica per la Universitat de Barcelona i postgrau en Farmacoeconomia per la Universitat Pompeu Fabra.

Ha publicat nombrosos articles i comunicacions científiques al llarg de la seva carrera, en revistes i congressos internacionals, centrades fonamentalment en l’àrea d’oncologia.

Director general - Jordi Mas i Castellà

Jordi Mas és Doctor en Microbiologia per la Universitat de Barcelona i MBA per ESADE Business School. Va iniciar la seva carrera professional com a investigador científic en els camps de l’ecologia microbiana i la biotecnologia, i ha estat docent a diverses universitats tan a nivell nacional com internacional.

Té una àmplia experiència en funcions de gestió de l’àmbit de la recerca i de direcció de rellevants institucions de l’ecosistema català de coneixement com són la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), en una anterior etapa, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), les relacions internacionals de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) de la Generalitat de Catalunya i el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).

Ha estat regidor de l’Ajuntament de Sitges (2007-2019). En el període 2011-2019 ha exercit com a membre del Govern municipal amb responsabilitats diverses: Hisenda i Innovació Pública, Competitivitat i Ocupació, Territori i Sostenibilitat. Ha publicat nombrosos articles i capítols de llibres sobre innovació, estratègia, emprenedoria, microbiologia ambiental, etc.

 

 

1.4.2. Composició de la Comissió Permanent

La Comissió Permanent té per objecte fer el seguiment de l’activitat ordinària de la Fundació i de l’execució dels acords adoptats pel Patronat, i la seva composició és la següent:

• President

• Vicepresident primer

• Vicepresident segon

• Secretari

• 5 vocals

1.4.3. Direcció

Correspon al/a la director/a:

a) Dirigir, organitzar i gestionar les activitats de la Fundació.

b) Proposar al Patronat la programació d’activitats, el seu cost i les fonts de finançament previstes.

c) Proposar al Patronat el pressupost anual de la Fundació.

d) Coordinar les actuacions encaminades a l’obtenció dels recursos necessaris perquè es puguin dur a terme els objectius de la Fundació.

e) Informar i retre comptes al Patronat del desenvolupament de les activitats i programes que porta a terme la Fundació.

f) Dirigir el procés selectiu i la contractació del personal.

g) Proposar els serveis que calguin perquè la Fundació desenvolupi les activitats i funcions que li corresponen.

h) Proposar al Patronat les normes de funcionament intern.

i) Qualsevol altres funcions que li siguin expressament encomanades o delegades pel Patronat o per la Comissió Permanent, en els termes previstos en aquests Estatuts.

1.4.4. Dades de contacte i altra informació legalment establerta

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Passeig de Lluís Companys, 23
08010 Barcelona

Telèfon: 93 268 77 20

info@fundaciorecerca.cat
https://www.fundaciorecerca.cat

 

1.5. ORGANIGRAMA

Organigrama 2020

1.6 RETRIBUCIONS

 

1.7. CONVENI COL·LECTIU I ALTRA NORMATIVA APLICABLE

Conveni col·lectiu d’àmbit estatal pels centres d’educació universitària i investigació.

 

1.8 ESTATUTS

 

1.9 CODI ÈTIC

 

1.10 PLA D’IGUALTAT

 

1.11 SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ EN MATÈRIA D’INFRACCIONS NORMATIVES I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ (SSI)

 

1.12 BALANÇ SOCIAL

 

1.13 INFORME DE GOVERN CORPORATIU

 

2. ECONOMIA I FINANCES

 

2.1 PRESSUPOST

 

2.2 ESTATS FINANCERS

 

2.3. COL·LECTIU DE BENEFICIARIS ATESOS

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

1) Agents que realitzen activitats relacionades amb la divulgació i comunicació de la recerca i la innovació.

2) La comunitat investigadora.

3) Altres entitats o institucions públiques o privades que realitzin tasques de recerca o innovació o estiguin vinculades a la recerca o innovació.

 

3. CONTRACTES I CONVENIS

 

3.1 CONTRACTES

 

3.2 CONVENIS

 

4. SUBVENCIONS REBUDES

5. PLA ESTRATÈGIC

6. AJUTS JOAN ORÓ ATORGATS PER L’FCRI

Contacte Transparència

Pilar Montero
Directora de Gestió
administracio@fundaciorecerca.cat