Notícies | Sala de premsa

Iniciada la segona edició del programa Petits Talents Científics a la Garrotxa

19 octubre 2022 | Notícies, Sala de premsa

La segona edició de la iniciativa Petits Talents Científics a la Garrotxa inicia les seves activitats pel curs 2022 – 2023, a les quals participaran
13 mestres de 5 centres educatius de la comarca. Aquest programa d’actualització científica per a mestres d’infantil i de primària està organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i compta amb el suport de Noel Alimentària SAU, Laboratorios Hipra, SA, Tavil IND. SAU i Cubus Serveis de Béns Inmmobles, SL i la col·laboració dels Serveis Educatius del Departament d’Educació de la Garrotxa i de
l’Ajuntament d’Olot.

Petits Talents Científics fomenta l’experimentació, la indagació i la descoberta en l’aprenentatge de ciències de l’alumnat d’educació primària. A partir de la formació dels docents, el programa aporta als centres educatius un seguit de recursos i orientacions pedagògiques que ajuden els mestres a implementar metodologies més participatives i creatives a l’aula, de les quals resulten els projectes presentats, a mode de conclusió i
posada en comú a final de curs, al Fòrum d’Experiències.

El tema central del curs és la recerca sobre les relacions entre els éssers vius. Es proposaran recursos i estratègies per abordar amb l’alumnat la recerca sobre dos grans temes: el comportament animal i les relacions ecològiques que es produeixen entre els éssers vius que conviuen en un ecosistema. Cada edició de Petits Talents Científics té una temàtica concreta que uneix diversos continguts del currículum educatiu de
primària, normalment treballats per separat. Així es fomenta una visió transversal dels continguts entre els i les docents d’educació primària.

Les activitats a la Garrotxa s’inicien, a partir del 18 d’octubre, amb la formació prèvia del professorat, amb un total de set sessions formatives fins al desembre, de les quals es deriven, prèvies tutories individualitzades, els projectes d’investigació concrets que es portaran a terme a classe amb els alumnes durant els mesos de febrer, març, abril i maig de 2023. Finalment, tots els projectes de recerca es posaran en comú en públic
per part de l’alumnat a final de curs al Fòrum d’Experiències (maig/juny de 2023).

Valoració positiva entre el professorat de la comarca

La primera edició de Petits Talents Científics a la Garrotxa es va desenvolupar durant el curs 2021-2022. Segons les enquestes realitzades per l’FCRI, la satisfacció general amb el programa per part del personal docent participant va ser de 7,9 sobre 10. Els docents van valorar especialment la millora professional i la millora en l’aprenentatge de l’alumnat. En general, les i els mestres asseguren que han millorat el seu coneixement
sobre el mètode científic per aplicar-lo a l’aula i que ara coneixen noves metodologies per millorar l’aprenentatge de l’alumnat incorporant elements actitudinals i de motivació. Quant a l’experiència a l’aula, les i els docents destaquen la motivació de l’alumnat i l’aprenentatge del mateix docent. El resultat de les entrevistes a l’alumnat i l’observació a l’aula mostren que les propostes dutes a terme a l’aula pel professorat han permès la
mobilització de coneixements de l’alumnat i l’evolució dels models mentals en relació al funcionament del cos. L’avaluació evidencia que el programa ha permès un empoderament i el desenvolupament de l’autoeficàcia de l’alumnat.


Contacte Premsa

Miquel Àngel Guadalupe
Cap de Premsa
mguadalupe@fundaciorecerca.cat