Petits Talents Científics – Curs 2021/2022

Hospitalet de Llobregat

 

Edicio17_JovesCienciaEtica_FundacioRecerca

Què s’ofereix?

Cursos d’aplicació de metodologia científica, on s’actualitzaran els coneixements científics dels assistents alhora que s’exposaran propostes d’experiments i d’altres recursos que els i les mestres podran dur a terme fàcilment a l’aula. Es tindrà especial cura dels aspectes metodològics i didàctics per tal que els continguts científiques quedin ben inserits dins un esquema pedagògic coherent. Cursos gratuïts de 20 hores de formació reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a través del CRP de l’Hospitalet de Llobregat. 

Curs 2021/2022

Investiguem la matèria a primària (adreçat a docents de cicle mitjà i superior d’educació primària).

Quan mirem una taula, una extensió d’aigua o un regle veiem una distribució contínua del material del qual està compost, tenim una percepció de “continuïtat”. Però si mirem de molt a prop una matèria, l’estructura i les propietats canvien. A una escala tant petita podem veure que la matèria està formada per unes unitats elementals, les partícules, separades per espais buits. La “discontinuïtat” de la matèria s’allunya força del que podem observar i no és gaire intuïtiva per als nens i les nenes de primària. L’objectiu d’aquest programa és entendre què és i com es comporta la matèria des del punt de vista del model de partícules, tant si parlem de líquids, gasos o sòlids. 

La proposta Investiguem la matèria té un doble objectiu:

 • aprofundir en la metodologia d’investigar per modelitzar que en aquests moments és la metodologia que té més consens en la didàctica de la ciències;
 • construir els coneixements científics i didàctics necessaris perquè el professorat que hi participi perquè pugui treballar amb aquest metodologia el bloc de continguts del cos humà tal com marca el currículum de primària.

El curs donarà estratègies i recursos perquè els mestres que hi participin puguin aplicar projectes sobre aquest àmbit temàtic a l’aula. Els projectes presentats seran assessorats pel professorat del curs i es preveu que puguin ser presentats en un congrés infantil on es comparteixin les investigacions fetes.

Continguts

 • Investiguem l’aire i les seves propietats.
 • Investiguem els canvis en la matèria (canvis d’estat i canvis químics). 
 • Investiguem l’estructura interna de la matèria: el model de partícules.

Sobre aquest tema durem a terme les següents sessions:

 • Sessió de presentació (18/02/2022) – en línia. En aquesta primera sessió s’introduirà com entenem la investigació científica a l’aula amb la participació activa dels alumnes que es proposa, així com les principals temàtiques sobre les quals es pot investigar per construir coneixement sobre la matèria. 
 • Sessió experimental 1 (25/01/2022) – presencial (CRP de l’Hospitalet (Carrer Riera del Canyet 43, abans Miquel Peiró 43; Aula 8, de 18 a 20 h): “Investiguem l’aire i les seves propietats”.  Es proposaran recursos pràctics i exemples que serveixin per dissenyar investigacions sobre l’aire i les seves propietats. També es parlarà de les principals dificultats de comprensió que tenen els alumnes de primària sobre aquests continguts i es donarà el coneixement científic bàsic que els mestres necessiten per investigar amb els alumnes aquesta temàtica.  
 • Sessió experimental 2 (01/02/2022) – presencial (CRP de l’Hospitalet (Carrer Riera del Canyet 43, abans Miquel Peiró 43; Aula 8, de 18 a 20 h): “Investiguem els canvis en la matèria (canvis d’estat i canvis químics)”. Es proposaran recursos pràctics i exemples que serveixin per dissenyar investigacions sobre els canvis físics (canvis d’estat, dilatació dels materials) i sobre els canvis químics. També es parlarà de les principals dificultats de comprensió que tenen els alumnes de primària sobre aquests continguts i es donarà el coneixement científic bàsic que els mestres necessiten per investigar amb els alumnes aquesta temàtica. 
 • Sessió de feedback de les sessions experimentals 1 i 2 (08/02/2022) – en línia. Aquesta sessió servirà per fer un feedback de les dues sessions pràctiques anteriors i, per tant, l’objectiu és aclarir dubtes i ampliar informacions, exemples i recursos.
 • Sessió experimental 3 (15/02/2022) – presencial (CRP de l’Hospitalet (Carrer Riera del Canyet 43, abans Miquel Peiró 43; Aula 8, de 18 a 20 h): “Investiguem l’estructura interna de la matèria: el model de partícules”.  Es proposaran recursos pràctics i exemples que serveixin per dissenyar investigacions sobre l’estructura interna de la matèria. La sessió servirà per exposar com introduir els alumnes al model de partícules que, a l’educació primària, ens servirà per explicar tots els fenòmens que tenen a veure amb la matèria i les seves propietats. També es parlarà de les dissolucions i les mescles. Finalment, també es parlarà de les principals dificultats de comprensió que tenen els alumnes de primària sobre aquests continguts i es donarà el coneixement científic bàsic que els mestres necessiten per investigar amb els alumnes aquesta temàtica. 
 • Sessió de feedback 2, sessions experimentals 3 i presentació de propostes a l’aula (22/02/2022) – en línia. Aquesta sessió servirà per fer un feedback de la sessió pràctica anterior i, per tant, l’objectiu és aclarir dubtes i ampliar informacions, exemples i recursos, etc. Igualment en aquesta sessió es demanarà als participants que plantegin l’esbós de la investigació que voldran portar a terme a l’aula.
 • Sessió final, comunicació científica (01/03/2022)  – en línia. Aquesta sessió es dedicarà a donar recursos que serveixin per preparar a l’aula la comunicació oral que els nens i nenes presentaran el mes de maig com a producte final de la investigació que s’hagi fet a l’aula.  

FormadorsJordi Martí Feixas Judit Verdaguer Sentmartí. 

Fòrum d’experiències

El curs finalitzarà amb un congrés científic, un espai d’intercanvi entre les escoles, on l’alumnat presentarà els projectes realitzats i que tindrà lloc la segona quinzena de maig de 2022.