Petits Talents Científics 

Girona

 

Edicio17_JovesCienciaEtica_FundacioRecerca

l programa d’actualització científica per a mestres d’educació infantil i primària “Petits Talents Científics” organitzat conjuntament per l’FCRI i Fundació “la Caixa”, vol fomentar l’experimentació, la indagació i la descoberta en l’aprenentatge de les ciències de l’alumnat d’educació infantil i primària.

Què s’ofereix?

Cursos d’aplicació de metodologia científica, on s’actualitzaran els coneixements científics dels assistents alhora que s’exposaran propostes d’experiments i d’altres recursos que els i les mestres podran dur a terme fàcilment a l’aula. Es tindrà especial cura dels aspectes metodològics i didàctics per tal que els continguts científiques quedin ben inserits dins un esquema pedagògic coherent. Cursos gratuïts de 20 hores de formació reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Curs 2023/2024

Enguany la temàtica escollida és:

Investiguem com funciona el cos humà a primària  (adreçat a docents de cicle mitjà i superior d’educació primària).

A part de ser un dels continguts clau de l’àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural a Primària, la comprensió de com els éssers humans portem a terme les funcions vitals és un contingut especialment rellevant per tal que els nens i nenes puguin explicar d’una manera més fonamentada les decisions que cal prendre en relació a la salut personal i col·lectiva. A l’aula, implicar els alumnes en investigacions autèntiques sobre problemes relacionats amb el funcionament del cos humà hauria de perseguir l’objectiu de fer més sofisticades les explicacions que els infants desenvolupen des de molt petits sobre el funcionament del cos humà.

Objectius

La proposta Investiguem com funciona el cos humà té un doble objectiu:

– aprofundir en els models d’ensenyament de les ciències basats en la investigació autèntica dels alumnes.

– construir els coneixements científics i didàctics necessaris perquè el professorat que hi participi pugui treballar amb aquest metodologia el bloc de continguts del cos humà tal com marca el currículum actual de primària.

El curs donarà estratègies i recursos perquè els mestres que hi participin puguin dissenyar i portar a terme itineraris d’investigació amb els seus alumnes en l’àmbit temàtic del cos humà. Els projectes presentats seran assessorats pels formadors del curs i es preveu que puguin ser presentats en un congrés infantil on es comparteixin les investigacions realitzades.

Continguts

– Els itineraris d’investigació com a model didàctic per abordar situacions d’aprenentatge relacionades amb fenòmens vinculats al funcionament del cos humà.

– La funció de nutrició des d’una visió integrada.

– La funció de relació.

– Reproducció i herència genètica.

– La investigació científica i els models i la modelització en el funcionament del cos humà.

Formadors

Jordi Martí, Laura Martin, Irma Darné, Fàtima Dalmau i Marta Gual.

Sessions

Sessió 1. En línia (1,30 h). Data: 17 d’octubre de 2023. Sessió de presentació sobre els àmbits a investigar, idees científiques clau i dificultats d’aprenentatge.

Sessió 2. Presencial (2 h). Data: 24 d’octubre de 2023. Recursos per investigar sobre la funció de nutrició.

Sessió 3. Presencial (2 h). Data: 7 de novembre de 2023. Recursos per investigar sobre la funció de relació.

Sessió 4. Presencial (2 h). Data: 14 de novembre de 2023. Recursos per investigar sobre la reproducció i l’herència. 

Sessió 5. En línia (1,30 h). Data: 21 de novembre de 2023. Elements per al disseny d’una situació d’aprenentatge basada en la investigació dels alumnes (I).

Sessió 6. En línia (1,30 h). Data: 28 de novembre de 2023. Elements per al disseny d’una situació d’aprenentatge basada en la investigació dels alumnes (II).

Sessió 7. En línia (1,30 h). Data: 12 de novembre de 2023. Com preparar la comunicació al Fòrum.

Sessions presencials: a les instal·lacions del Centre de Recursos Pedagògics.

Sessions en línia: plataforma de formació de l’FCRI.

Inscripcions: us podeu inscriure-hi aquí!

Documents

Accediu aquí als llibres de la col·lecció “Petits talents científics”.