Petits Talents Científics 

La Garrotxa

 

Edicio17_JovesCienciaEtica_FundacioRecerca

Què s’ofereix?

El programa d’actualització científica per a mestres d’educació primària (obert a mestres d’infantil) “Petits Talents Científics” vol fomentar l’experimentació, la indagació i la descoberta en l’aprenentatge de les ciències de l’alumnat d’educació primària. Ofereix cursos d’aplicació de metodologia científica, on s’actualitzaran els coneixements científics dels assistents alhora que s’exposaran propostes d’experiments i d’altres recursos que els i les mestres podran dur a terme fàcilment a l’aula. Es tindrà especial cura dels aspectes metodològics i didàctics per tal que els continguts científiques quedin ben inserits dins un esquema pedagògic coherent. Cursos gratuïts de 20 hores de formació reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Curs 2023/2024

Enguany la temàtica escollida és: Investiguem la matèria a primària (adreçat a docents de cicle mitjà i superior d’educació primària).

Els canvis d’estat, les propietats dels materials, les reaccions químiques, les mescles i dissolucions són fenòmens que formen part del nostre dia a dia i que també el nou currículum considera que cal tractar des de l’àrea de Coneixement del Medi Natural. Els nens i nenes, des de molt petits, formulen explicacions molt bàsiques sobre tots aquests fenòmens i és, al llarg de l’educació primària, que caldrà ajudar-los a construir explicacions cada vegada més sofisticades i properes a les de la ciència, tot implicant-los en processos d’investigació autèntica.

Objectius:

 • Dissenyar situacions d’aprenentatge que parteixin de fenòmens quotidians vinculats amb l’estructura i el comportament de la matèria i que es desenvolupin a partir de projectes d’investigació autèntics.
 • Actualitzar els coneixements científics i didàctics que els docents de primària necessiten per portar a terme situacions d’aprenentatge en què s’impliqui els alumnes en processos d’investigació autèntics. 
 • Presentar les investigacions realitzades en un congrés de ciència infantil.

El curs donarà estratègies i recursos perquè els mestres que hi participin puguin dissenyar i portar a terme itineraris d’investigació amb els seus alumnes en l’àmbit temàtic del cos humà. Els projectes presentats seran assessorats pels formadors del curs i es preveu que puguin ser presentats en un congrés infantil on es comparteixin les investigacions realitzades.

 Continguts

 • Investiguem les propietats dels materials i dels estats de la matèria.
 • Investiguem els canvis en la matèria (canvis d’estat, mescles i dissolucions, canvis químics).
 • Investiguem l’estructura interna de la matèria: el model de partícules.

Sobre aquest tema durem a terme les següents sessions:

 • Sessió presentació (17 d’octubre de 2023): sessió de presentació sobre els àmbits a investigar, idees científiques clau i dificultats d’aprenentatge (en línia).
 • Sessió experimental 2 (7 de novembre de 2023): Recursos per investigar sobre els canvis de la matèria (canvis d’estat, mescles i dissolucions, i canvis químics) (presencial).
 • Sessió experimental 3 (14 de novembre de 2023): Recursos per investigar sobre l’estructura interna de la matèria: el model de partícules (presencial).
 • Sessió de disseny de la investigació 1 (21 de novembre de 2023): Elements per al disseny d’una situació d’aprenentatge basada en la investigació dels alumnes (en línia).
 • Sessió de disseny de la investigació 2 (28 de novembre de 2023): Elements per al disseny d’una situació d’aprenentatge basada en la investigació dels alumnes (en línia).
 • Sessió de comunicació (12 de desembre de 2023): Com preparar la comunicació al congrés (en línia).
 • Sessió 7: Preparem una comunicació científica.

Inscripcions: us podeu inscriure aquí.

Data límit per presentar les propostes de projecte: 19 de gener de 2024 (data aproximada).

Retorn i seguiment de les propostes: febrer de 2024. El programa també ofereix, tal com es va fer en l’edició anterior, la possibilitat de realitzar tutories de seguiment amb els formadors.

Formadors: Jordi Martí, Laura Martin i Judit Verdaguer.

Les sessions presencials es faran a les instal·lacions del centre de recursos pedagògics, i les sessions en línia, a través de la plataforma de formació de l’FCRI.

Petit Congrés Científic: 2a quinzena de maig de 2024.

Documents: accediu aquí als llibres de la col·lecció “Petits talents científics”.