Promoció Indústria del Coneixement

Desenvolupem una estratègia per al Programa d’Indústria del Coneixement d’informació i captació d’empreses de la fasel Mercat, treballant amb xarxes d’àngels inversors i inversors de capital risc per a la fase Llavor, i agrupacions empresarials i agents sectorials per a la fase Producte.

Contribuïm a la creació d’una xarxa de mentors disposats a col·laborar en projectes d’innovació científica del Programa d’Indústria del Coneixement.

Contacte

Susaina Figuera
sfiguera@fundaciorecerca.cat

Col·laboradors

Col·laborem amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i la Secretària d’Universitats i Recerca.

Logo Generalitat de Catalunya
Agència de Gestiò