Ley de cookies This website uses cookies and other similar technology. By continuing to use this site you are giving your consent to cookies being used. Read more

Employer profile

L’FCRI, d’acord amb la normativa que li és aplicable, informa, a través d’aquest web, sobre les instruccions de contractació que regulen els procediments de contractació.

ANUNCIS LICITACIONS

LICITACIONS EN TRÀMIT

LICITACIONS ADJUDICADES

-

1. Títol: Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web.
2. Codi CPV: 72413000-8
3. Data límit de presentació d’ofertes: 1 de juny de 2020 fins a les 14:00 hores. Avís: atès que el dia 1 de juny és festiu –segona pasqua- es comunica als licitadors que s’amplia el termini de presentació d’ofertes fins al dia 2 de juny a les 14:00 hores.
4. Pressupost de la licitació: 83.000,00 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 15 de maig de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 2 anys
8. Pròrroga del contracte: NO.
9. Valor estimat del Contracte: 83.000,00 € (IVA exclòs).


Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques
b. Quadre característiques tècniques
c. Plecs clàusules particulars
d. Identitat visual Stemarium

-

Adjudicació: Resolta.

-

1. Títol: Servei de Disseny, desenvolupament i implantació d’una plataforma web.
2. Codi CPV: 72413000-8
3. Data límit de presentació d’ofertes: 2 de març de 2020 fins a les 14:00 hores
4. Pressupost de la licitació: 83.000,00 € (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 10 de febrer de 2020
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 2 anys
8. Pròrroga del contracte: NO.
9. Valor estimat del Contracte: 83.000,00 € (IVA exclòs).


Documentació:
a. Incoació d'inici d'expedient
b. Annex - plec de prescripcions tècniques
c. Quadre característiques tècniques
d. Plecs clàusules particulars
e. Identitat visual Stemarium

-

Adjudicació: Resolta.

-

1. Títol: Servei d’Assessorament Jurídic per a la Fundació.
2. Codi CPV: 79111000-5
3. Data límit de presentació d’ofertes: 9 de desembre fins a les 14:00 hores
4. Pressupost de la licitació: 14.500,00€ (IVA exclòs).
5. Data de publicació: 22 de novembre
6. Procediment: Obert.
7. Durada del contracte: 1 any
8. Pròrroga del contracte: Anual fins un màxim de 4 anys més.
9. Valor estimat del Contracte: 72.500,00€ (IVA exclòs).


Documentació:
a. Anunci perfil
b. Incoació d'inic d'expedient
c. Annex - plec de prescripcions tècniques
d. Quadre característiques tècniques
e. Plecs clàusules particulars

-

Adjudicació: Resolta.

-

Títol: Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Codi CPV: 90919200-4
Data límit de presentació d’ofertes: 29 de novembre de 2018
Pressupost de la licitació: 44.700,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 29 de novembre de 2018

Procediment: obert.
Durada del contracte: 1 any
Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 136.121,00 € (IVA exclòs).
Adjudicació: Pendent.
Observacions: Subrogació de Personal


Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques.
b. Plec de clàusules administratives.
c. Quadre de característiques tècniques.

-

Adjudicació: Resolta.

-

Títol: Servei de Manteniment de Clima, Baixa Tensió, Tractament DDD i Legionel·la per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018
Codi CPV: 50600000-2
Pressupost de la licitació: 8.600,00 (IVA exclòs)
Data de Publicació: 12 de novembre de 2018
Procediment: Obert.
Durada del Contracte: 1 any.
Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 25.800,00 € (IVA exclòs).
Adjudicació: Pendent

Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques.
b. Plec de clàusules administratives.
c. Quadre de característiques tècniques.

Adjudicació: Resolta.

-

Títol: Servei de Seguretat, Vigilància i Central Receptora i custòdia de Claus per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018
Codi CPV: 79714000-2 i 79710000-4
2 LOTS
Pressupost de la licitació:
a. Lot 1: Preu unitari, 41.710,50 € (IVA exclòs).
b. Lot 2: Lot 2: 533,38 € (IVA exclòs).
Data de Publicació: 12 de novembre de 2018
Procediment: Obert.
Durada del Contracte: 1 any.
Pròrroga del Contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 128.594,64 € (IVA exclòs):
a. Lot 1: 126.994,50 €
b. Lot 2 Lot 2: 1.600,14 €
Adjudicació: Pendent
Observacions: subrogació del personal.

Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques.
b. Plec de clàusules administratives.
c. Quadre de característiques tècniques.
-
Adjudicació: Resolt lot 1/ Resolt lot 2.

-

Títol: Servei de Neteja per a les oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Codi CPV: 90919200-4
Data límit de presentació d’ofertes: 27 de novembre de 2018
Pressupost de la licitació: 42.500,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 12 de novembre de 2018

Procediment: obert.
Durada del contracte: 1 any
Pròrroga del contracte: anual fins un màxim de 2 anys més.
Valor Estimat del Contracte: 129.421,00 € (IVA exclòs).
Adjudicació: Pendent.
Observacions: Subrogació de Personal


Documentació:
a. Plec de prescripcions tècniques.
b. Plec de clàusules administratives.
c. Quadre de característiques tècniques.

-

Adjudicació: Resolta.

-

Títol: Servei d’Autoria de comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis econòmic 2017, 2018 i 2019. Codi CPV: 79212000-3
Data límit de presentació d’ofertes: 29 de Juny de 2017
Import de la licitació: 40.000,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 8 de Juny de 2017

Empreses convidades:
a. BDO
b. FAURA CASAS
c. AUREN
Procediment : Negociat amb Publicitat.
Durada del contracte: 3 anysPròrroga del contracte: 3 anys
Valor Estimat del Contracte: 80.000,00 € (IVA exclòs)

Documentació:
a. Quadre de característiques.
b. Plec de clàusules particulars.
c. Plec prescripcions tècniques

-
Adjudicació: Resolta.

-

Títol: Subministrament i Instal·lació d’un Equip Multifuncional Digital Làser a Color A3/14
Data límit de presentació d’ofertes: 10 d’Abril de 2017
Import de la licitació: 8.500,00 € (IVA exclòs)
Data de Publicació: 4 d’abril de 2017

Empreses convidades:
a. SALVANS (Ricoh Corparate Partner)
b. TELECON (Ricoh Partner)
c. REPRISE ( Xerox Partner)
Procediment : Negociat amb Publicitat.
Termini d’execució: 10 dies

Documentació:
a. Quadre de característiques.
b. Plec de clàusules particulars.
c. Plec prescripcions tècniques.

-
Adjudicació: Resolta.

Contact

Pilar Montero

Head of Administration

Awarded Tenders

Procurement Instructions