Who we are?

Des de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), entitat privada nascuda el 1986, disseminem la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura científica, les vocacions cientificotècniques, la relació publicoprivada i l’emprenedoria en aquest àmbit.

L’FCRI facilita la comunicació entre la societat, el sistema català de recerca i innovació i el teixit productiu per incrementar l’interès ciutadà per la ciència i la tecnologia. Som una entitat experta per a cobrir la bretxa comunicativa existent entre els agents generadors de coneixement i la societat.

missió fcri imatge decorativa

Missió


Esdevenir un agent valuós i de referència en el coneixement i enfortiment de les estructures d’R+D+I a Catalunya, tot articulant propostes versàtils i concises, d’ampli abast, especialment en la comunicació i disseminació científica, la creació de vocacions i formació STEM, i facilitar la transferència i l’entesa entre l’àmbit científic i empresarial tant públic com privat.

Visió


La Fundació porta a terme una participació rellevant i activa en la construcció de la societat i l’economia del coneixement, amb la finalitat d’assolir un desenvolupament sostenible i sostingut que estengui la millora de la qualitat de vida al conjunt de la població.

56 investigadors

Vocacions Científiques

Incrementem les vocacions cientificotècniques i l’interès per l’àmbit STEM a les escoles.

Més informació

Milió de persones

Disseminació i Comunicació

Desenvolupem formats de transmissió del coneixement d’alt impacte, presencials i en línia, per crear cultura científica a la societat.

Més informació

17000 preuniversitaris

Innovació

Sensibilitzem la indústria sobre la cooperació publicoprivada amb projectes per l’actualització i transferència de coneixement procedent de la recerca a l’empresa.

Més informació

The Board of Trustees, composed of both public and private employers, is the governing and administrative body of the FCRI. It represents and manages the organisation, assuming all the operations and functions necessary to achieve the foundation’s goals. Trustees serve on the board free of charge.

Generalitat de Catalunya
Obra social La Caixa
esteve
IberCaja
Telefonica
BBVA
Endesa
Naturgy