Sala de premsa

L’FCRi exercirà d’oficina tècnica de suport del CAPCIT

11 November 2019 | Sala de premsa

El Parlament de Catalunya ha encarregat a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) exercir d’oficina tècnica de suport del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT). Aquest fet reconeix i reforça el paper de referent de l’entitat dins del sistema de recerca i innovació català. Entre d’altres tasques, l’FCRi assessorarà aquest òrgan i coordinarà l’elaboració d’informes sobre temes de ciència per al Parlament, seleccionarà temàtiques d’estudi i facilitarà la resolució de consultes cientificotecnològiques que els diputats i diputades facin al CAPCIT.

Seguint la tendència d’assessorament científic i tecnològic als parlaments (PTA) d’Estats Units i d’Europa en les darreres dues dècades, el Parlament de Catalunya va aprovar el 2008 la creació del CAPCIT. L’FCRi en va formar part des del l’origen d’aquest òrgan com una de les entitats representants del món científic i tecnològic, amb dos membres. El CAPCIT, pioner a l’Estat espanyol, informa i assessora el Parlament de Catalunya en matèria científica i tecnològica i es renova a cada legislatura. És un òrgan mixt format per diputats i representants de les entitats cientificotècniques catalanes més rellevants (a més de l’FCRi, l’Institut d’Estudis Catalans, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca, les universitats catalanes i el Consell Català de la Comunicació Científica). Reuneix així les principals fonts d’informació científica i tecnològica en un fòrum d’experts al servei de la formulació de polítiques públiques en temes relacionats.

Els orígens d’aquest òrgan es troben al 1999, quan la Generalitat de Catalunya funda la Comissió Assessora de Ciències i Tecnologia (CACIT), òrgan destinat a oferir assessorament cientificotecnològic (Technology Assessment o TA) inicialment al Govern i, a partir de 2003, al Parlament. La CACIT va estar integrada per diferents representats del món científic i socioecònomic català. L’FCRi es va encarregar d’allotjar i desenvolupar la secretaria tècnica de la Comissió.

El 2008 el Parlament de Catalunya aprova la creació del nou Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), com a substitut de la CACIT. El CAPCIT, únic a l’Estat espanyol, s’encarrega d’aleshores ençà d’informar i assessorar el Parlament en matèria científica i tecnològica i s’ha anat renovant a cada legislatura fins a l’actualitat.

Contacte Premsa

Miquel Àngel Guadalupe
Cap de Premsa
mguadalupe@fundaciorecerca.cat