RIACat

El Departament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), juntament amb el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, han impulsat la comunitat RIACat (Research Impact Assessment Catalunya).

Aquesta iniciativa, de la qual en format part l’FCRI, s’ha desenvolupat arran de la necessitat d’identificar una estratègia comuna per avaluar l’impacte de la recerca a Catalunya.

Les seves actuacions van dirigides a donar rellevància al valor social de la recerca, tant pel retiment de comptes a la societat com pel fet de facilitar la presa de decisions sobre polítiques i finançament públics.

Contacte

Susaina Figuera
sfiguera@fundaciorecerca.cat

Hi col·labora

RIACat és una iniciativa del Departament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, juntament amb el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.