Ley de cookies Aquest lloc web utilitza galetes i tecnologies semblants. Si continua navegant pel lloc web, voldrà dir que n’accepta l’ús. Veure més

Edició 2018/2019

Joves, Ciència i Ètica - Edició 2018/2019

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) i la Obra Social “la Caixa” coorganitzen, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el programa “Joves, Ciència i Ètica”.

L’objectiu del programa és estimular la capacitat crítica dels alumnes i promoure la seva implicació en els debats ètics que avui dia es plantegen al voltant de temes d’actualitat vinculats a la descoberta científica i les seves implicacions socials, com el canvi climàtic, la biomedicina, la nannotecnologia, la robòtica i tants altres.

El programa consisteix en el fet que joves estudiants de 3r d’ESO debatin i coneguin els aspectes ètics que comporta la recerca científica i estableixin les seves pròpies conclusions, amb el suport de científics especialitzats en cada temàtica i d’experts en ètica.

En aquesta tercera edició es proposa com a tema de fons el Big Data en relació a la privacitat de les dades, estructurat en quatre grans subtemes:

a) Privacitat i dades, la nostra vida pública digital

b) Protecció de dades mèdiques: cadascú coneix els seus mals o ja no és així?

c) Biaix algorítmic: per què les dades no són imparcials?

d) Ètica, privacitat i transparència al món hiperconnectat del Big Data

Cada escola participant aporta 4 grups/classe d’alumnes. Cadascun dels grups treballarà un d’aquests subtemes. Hi haurà un grup de científics que es desplaçarà als centres educatius per impartir xerrades que tractaran aquestes temàtiques. Els científics participants pertanyen al Barcelona Supercomputing Center (BSC - CNS).

A l’inici del projecte es duran a terme dues sessions formatives adreçades als professors dels centres educatius participants.

 

PLA DE TREBALL

1. Calendari

2. Formació adreçada al professors

3. Sessió I: Treball previ a l’aula abans de la visita del científic

4. Sessió II: Visita dels científics entre el 23 i el 27 d’octubre

5. Sessió III: Treball posterior a l’aula després de la visita del científic

6. Trobada final de projecte al Cosmocaixa

7. Breu CV dels científics participants i descripció de la sessió


1. CALENDARI2. FORMACIÓ ADREÇADA A PROFESSORS


SESSIÓ I: Dimecres 26 de setembre de 16.30 h a 19.30 h

Aquesta sessió formativa anirà a càrrec de personal del CESIRE de Ciències. Aquesta formació facilitarà les eines i estratègies adients que han d’ajudar als docents a conduir el debat ètic amb els seus alumnes.

En aquesta formació es resoldran els dubtes que els centres puguin tenir sobre els aspectes organitzatius del projecte “Joves, científics i ètica” i el treball que cal realitzar amb l’alumnat.

Lloc: Auditori de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - Passeig Lluís Companys, 23 de Barcelona

Persones destinatàries: professorat del centre directament implicat en el projecte, conduint el debat amb els alumnes de 3r o coordinant aspectes organitzatius.

 
SESSIÓ II: Dimecres 3 d’octubre de 16.30 h a 18.30 h

La sessió formativa anirà a càrrec d’Artur Garcia, doctor en Física per l’Institut de Ciències Fotòniques i actualment al Centre de Supercomputació de Barcelona. Impartirà la xerrada “Dades i ètica: beneficis i amenaces d'un món de dades". La xerrada pretén proveir al professorat dels coneixements especialitzats necessaris per participar als debats amb coneixement de causa.

Les nostres dades són un nou recurs de gran valor per a empreses i governs. Però les propietats de les dades les converteixen en un recurs poc convencional: poden ser compartides, copiades, analitzades i manipulades en grans volums amb molta facilitat. Aquestes dades tenen un gran valor estratègic perquè moltes vegades representen detalls molt sensibles de la nostra vida, com, per exemple, les nostres orientacions polítiques o el nostre historial mèdic. Com a usuaris no som conscients de les dades que generem, del seu valor i del seu potencial. Aquesta sessió treballarà les implicacions de viure en un món on generem i consumim dades contínuament, un món de dades on participem aportant les nostres dades sense saber en molts casos quines repercussions tindrà per a nosaltres mateixos en un futur, i sense conèixer en molts casos els nostres drets en detall. La regulació és en molts casos insuficient per a protegir-nos, i per tant cal reforçar la formació i educació dels usuaris finals.

Lloc: Auditori de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació - Passeig Lluís Companys, 23 de Barcelona

Persones destinatàries: professorat del centre directament implicat en el projecte, conduint el debat amb els alumnes de 3r o coordinant aspectes organitzatius.3. SESSIÓ I: TREBALL PREVI A L'AULA ABANS DE LA VISITA DEL CIENTÍFIC

El centre organitzarà l’alumnat de 3r d’ESO en 4 grups. Cada grup treballarà un dels aspectes ada grup treballarà un dels aspectes sobre privacitat de dades i ètica:

 1. Privacitat i dades, la nostra vida pública digital
 2. Protecció de dades mèdiques
 3. Biaix algorítmic: per què les dades no son imparcials?
 4. Ètica, privacitat i transparència en el món hiperconnectat del Big Data  

El professorat explicarà als nois i noies que és la Roboètica i es plantejaran les següents preguntes (transversals a tots els subtemes):

 1. En quin moment estem donant dades de les nostres vides?
 2. Per a què creieu que es fan servir les nostres dades i com això ens influeix en la nostra vida?
 3. Quant costen les teves dades?
 4. Quines implicacions futures poden tenir les teves dades actuals?

Aquest treball suposa una dedicació d’una hora lectiva.

 

4. SESSIÓ II: VISITA DELS CIENTÍFICS ENTRE EL 22 I EL 26 D'OCTUBRE

Explicació, a càrrec dels investigadors, de cadascun dels subtemes. S’introduiran, per cada subtema, unes preguntes que els alumnes hauran de treballar posteriorment a l’aula:

 1. Privacitat i dades, la nostra vida pública digital
  • Creus que la informació que comparteixes pot ser negativa per a tu en el futur?
  • I la informació que no comparteixes voluntàriament (p. e. quins llocs web visites?)
  • Imagines com veuràs les teves dades (p. ex. fotos compartides) en un futur?
  • Creus que si algú sap tot el que fas en tot moment et pot perjudicar en el futur?

 2. Protecció de dades mèdiques: cadascú se sap els seus mals o ja no és així?
  • Per què és important la confidencialitat metge – pacient?
  • A qui li pot interessar conèixer les vostres dades mèdiques?
  • En quins casos, o per a quines finalitats, acceptaríeu que es compartissin les vostres dades mèdiques?
  • Com creieu que us pot afectar que governs, empreses o qualsevol persona tingui accés a les vostres dades mèdiques?
  • I en el futur?

 3. Biaix algorítmic: per què les dades no són imparcials?
  • Quines dades creus que ens poden fer prejutjar algú sense conèixer-lo?
  • Quantes d’aquestes dades creus que es fan servir per prendre decisions importants?

 4. Ètica, privacitat i transparència en el món hiperconnectat del Big Data
  • Quin és el propòsit de la privacitat? I de la transparència? Quins valors ètics volem protegir
  • És possible deduir dades privades a l’analitzar dades afegides, suposadament anònimes?
  • La transparència és sempre bona?

 

5. SESSIÓ III: TREBALL POSTERIOR A L'AULA DESPRÉS DE LA VISITA DEL CIENTÍFIC

A partir de les preguntes plantejades, de les informacions aportades en la xerrada amb el científic i del debat generat en aquesta, els alumnes debaten i extreuen conclusions conjuntament amb el professor o professora de l’aula. Aquest treball suposa una dedicació d’una hora lectiva.

 

6. TROBADA FINAL DE PROJECTE AL COSMOCAIXA (28 de novembre de 2018)

S’establiran 4 grups de treball, un per cada subtema. Cada grup de treball estarà format per dos representants de cadascun dels 5 instituts i treballaran en paral·lel. Els alumnes exposaran les seves conclusions i les debatran entre ells en cada grup de treball. Aquest debat serà conduït amb suport extern. Fruit d’aquest debat sorgirà un document comú de conclusions.

A aquesta trobada final estan convidats, els alumnes de 3r d’ESO, que el centre cregui convenient, amb entrada gratuïta per a visitar el Cosmocaixa, durant la primera part del matí i mentre els representants del grup estan treballant en les conclusions.

A la segona part del matí, un representant de cada grup de treball presentarà públicament les conclusions a les quals han arribat. El públic d’aquesta presentació serà l’alumnat del 3r d’ESO que hagi anat al Cosmocaixa.

Es clourà l'acte amb el Ted Talk “No és ètica tot allò que lluu”, a càrrec de Karma Peiró periodista especialitzada en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

 

 7. BREU CV DELS CIENTÍFICS PARTICIPANTS I DESPCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

 

Artur Garcia és doctor en Física per l’Institut de Ciències Fotòniques, ha treballat a la Universitat de Barcelona, a l’Institut Yang de Física Teòrica de Nova York, i actualment al Centre de Supercomputació de Barcelona. Ha realitzat treballs en teoria quàntica de la informació, computació quàntica i mètodes d’optimització. La seva recerca està a mig camí entre la física i la teoria de la computació.

Descripció de la sessió: Privacitat i dades, la nostra vida pública

En el nostre dia a dia generem dades contínuament. Aquestes dades són moltes vegades recopilades per governs o empreses gairebé sense que ho sabem. Moltes altres vegades autoritzem aquesta recopilació de dades, sense poder imaginar les conseqüències que en el futur pot tenir per a les nostres vides.

Armand Vilalta va estudiar el Màster in Artificial Intelligence de la UPC, UB i URV i actualment està estudiant un doctorat en Intel·ligència Artificial dins del grup de High Performance Artificial Intelligence del Barcelona Supercomputing Center. Aquest grup està centrat en la IA i les seves aplicacions, investigant des de genètica i epigenètica fins a la matèria fosca del univers passant per sistemes de diagnosi mèdica per imatge o aplicacions industrials. També ha estat al National Institute of Informatics del Japó, a Tokyo, realitzant investigació en neurociència computacional. Originalment va estudiar Enginyeria de Camins, Canals i Ports a la UPC i va treballar gairebé 10 anys en la direcció d’obres com ara l’AVE Madrid-Barcelona, les Línies 5 i 9 del Metro de Barcelona, una carretera al Amazones o, una mica més a prop, el desdoblament de la C-16 i la rehabilitació del túnel de Guardiola de Berguedà.

Descripció de la sessió: Protecció de dades mèdiques: cadascú se sap els seus mals o ja no és així?

Les dades mèdiques són crucials per a l’empoderament dels ciutadans i la construcció d’un millor sistema de salut. La creació de bases de dades mèdiques compartides permet rebre una millor assistència sanitària en qualsevol punt on ens trobem alhora que estimula la recerca mèdica. D’altra banda, la confidencialitat metge – pacient és un factor clau en el bon funcionament de l’assistència sanitària. Com es protegeixen les nostres dades mèdiques des d’un punt de vista legal i com es poden protegir des d’un punt de vista tècnic són dos temes clau per a possibilitar els beneficis derivats de les bases de dades compartides. El desenvolupament de la investigació genètica en els darrers anys dona una nova dimensió a la importància que aquestes dades poden tenir per al nostre futur. En aquesta xerrada veurem alguns exemples reals que ens ajudaran a conèixer cap a on s’està avançant en aquests moments. Quin futur ens espera no està clar per ningú, difícilment s’assemblarà a res que puguem preveure, però imaginar els possibles futurs ens pot ajudar a prendre millors decisions.

Patricio Reyes és investigador del grup de Visualització i Anàlisi de Dades al Barcelona Supercomputing Center (BSC). Doctor en Informàtica per l'Institut Nacional d'Investigació en Informàtica i Automàtica (INRIA, a França), Reyes ha treballat com a acadèmic i investigador a diferents universitats i centres de recerca, com ara la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Andrés Bello, l'Instituto Tecnológico de Matemática Industrial (ITMATI), NIC Labs i el Centro de Modelamiento Matemático (CMM), entre d'altres.

Descripció de la sessió:Biaix algorítmic: per què les dades no són imparcials?

No existeix la dada pura i dura, sempre posem alguna cosa de les nostres decisions i del nostre context en elles. Fins i tot en les dades tecnològiques de sensors ja existeix un biaix: per què aquesta dada i no una altra? Cada quant? On les mesuro? Quan les dades són sobre persones, és molt més difícil. Un aparell pot ser igual a un altre, però les persones som diferents i el que no mesurem d’elles (com van créixer, quins amics tenen, com és el seu barri…) apareix molt subtilment en decisions com ara qui mereix accedir a la universitat o qui rep un préstec. En el pitjor dels casos, aquests biaixos són inconscients o estan tan impregnats al nostra entramat social que no podem adonar-nos que ferm servir els ordinadors per reforçar injustícies o problemàtiques. Com podem assegurar que fem servir les dades de la forma que volíem originalment? Com combatem el nostre sistema que té pocs incentius per solucionar aquest problema?

Cristina Marinescu és doctora en Informàtica per la University of California, Santa Barbara. Ha estat sis anys al MIT com a Visiting Scholar i Postdoc, cinc anys a l'IBM Research (NY) i quatre anys com a Professora Visitant a la Universidad Carlos III de Madrid. El seu background és llenguatges de programació i actualment està treballant en tecnologies semàntiques al BSC i impartint l'assignatura de Big Data al màster de l'Escola de Telecomunicacions de la UPC (Castelldefels).

Descripció de la sessió: Ètica, privacitat i transparència en el món hiperconnectat del Big Data

L’ètica en l’ús de les dades està íntimament lligada al propòsit d’ús i els valors que volem protegir: la no-discriminació, la llibertat per triar, la compartició equitativa de les dades, la intimitat, el coneixement del valor de les dades, etc. Què és el dret a la privacitat? I a la transparència? Quines implicacions tenen? Aquest hauria de ser el context per buscar solucions –tècniques o legals- a problemes actuals i futurs, que es creen per la hiperconnexió i el Big Data.