Convocatòria d’ajuts per al foment de la cultura científica a Catalunya

L’FCRI convoca la primera edició de la seva “Convocatòria d’Ajuts per al foment de la cultura científica a Catalunya”. La iniciativa es destina a finançar projectes comunicatius científics inèdits en català, especialment de futurs influencers en xarxes socials menors de 40 anys però també de comunicadors i disseminadors consolidats, majors de 40, podent-se atorgar, igualment, a entitats o empreses. La dotació econòmica total és de 200.000 euros, dels quals 140.000 euros es destinen als joves menors de 40 anys (Talent jove) i 60.000 euros als majors de 40 (Talent consolidat).

La presentació de propostes cal fer-la a través del web d’Ajuts FCRI, on hi ha tota la informació necessària i les bases reguladores per presentar-s’hi.