X(p)rimenta 2017

Formulari d'incripció1
CENTRE EDUCATIU

PROFESSOR/A RESPONSABLE DEL VÍDEO

ALUMNES

Nom i cognoms dels alumnes responsables del vídeo (5 com a màxim):

URL DEL VÍDEO:

EXPLICACIÓ DEL VÍDEO:
(Explicació sobre el que es pretén comunicar, així com l'àrea curricular amb la qual encaixa: nivell educatiu, curs, temari, objectius i tots aquells comentaris que hom cregui oportuns respecte al treball, Màxim 600 paraules)

CESSIÓ DEL DRETS:

El centre educatiu autoritza a Recerca en Acció a ubicar el vídeo esmentat en aquest formulari dins el canal "Recerca en Acció" de Youtube, on romandrà indefinidament.
Atès que el vídeo esmentat apareixen infants, el centre educatiu comunica a Recerca en Acció que disposa del consentiment dels pares o tutors dels alumnes esmentats en aquest formulari.
Per formalitzar la vostra candidatura heu de llegir i acceptar les bases de participació.

He llegit i accepto les bases del concurs

NOTA: s'ha d'enviar un formulari diferent per a cada vídeo presentat. És imprescindible que s'emplenin tots els apartats del formulari. El/la professor/a responsable del vídeo manifesta que l'escola accepta les bases de X(p)rimenta.

peu