Licitaciones

 


Instruccions de contractació


Per a consultar la normativa de contractació, cliqueu aquí.

 

Adjudicacions resoltes

Plataforma electrònica de contractació pública

 

Contractament en tràmit

 • - Títol: Servei d’Autoria de comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis econòmic 2017, 2018 i 2019. Codi CPV: 79212000-3
 • - Data límit de presentació d’ofertes: 29 de Juny de 2017
 • - Pressupost de la licitació: 40.000,00 € (IVA exclòs)
 • - Data de Publicació: 8 de Juny de 2017
 • - Empreses convidades:
a. BDOb. FAURA CASASc. AUREN
 • - Procediment : Negociat amb Publicitat.
 • - Durada del Contracte: 3 anys
 • - Pròrroga del Contracte: Anual fins un màxim de 3 anys més.
 • - Valor Estimat del Contracte: 80.000,00 € (IVA exclòs).
 • - Documentació
a. Quadre de caracteristiques pdfb. Plec de clàusules particular pdfc. Plec prescripcions tècniques pdf
 • - Adjudicació: Pendent

 

 

 

X

Entidades relacionadas con FCRi